Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Maailmanlaaja evankelinen opiskelijaliike kasvaa

 

Noin 200 maailmanlaajan evankelisen opiskelijaliikkeen (International Fellowship of Evangelical Students, IFES) johtavaa työntekijää kokoontui äskettäin Malesiaan hiomaan strategiaa moniarvoisen, moniuskontoisen ja pirstaloituvan opiskelijamaailman tavoittamiseksi. Osanottajia oli saapunut noin 120 maasta.

Joukossa oli edustajia sellaisista Pohjois- ja Itä-Afrikan sekä Aasian maista, joissa uskonnonvapaus on erittäin huono. He kertoivat rohkaisevia uutisia.

– Opiskelijatyö on kaikkein merkittävintä työtä, mitä voitte tehdä Jumalan kirkkauden kiitokseksi, Malesian hallituksen asettaman uskontodialogisen työryhmän puheenjohtaja Goh Keat Peng rohkaisi värikästä kuulijajoukkoaan Port Dicksonin kaupungissa sunnuntaina 7. maaliskuuta.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Perhe ja
työkalu

Järjestön tsadilainen johtaja Daniel Bourdanné muistutti, että IFES pyrkii olemaan työkalu ja apu kaikille niille evankelisille järjestöille ja liikkeille, jotka haluavat välittää Kristuksen kunniaa yliopistomaailmaan.

– IFES on perhe, jonka työn sydämessä on Raamatun tunteminen, rukous ja kulttuurien välisen viestinnän osaaminen. Se ei ole työntekijäkeskeinen liike, vaan varustaa opiskelijoita elämään aktiivista opetuslapsen elämää. Näin opiskelijoita voi tulla uskoon ja heistä kasvaa taitavia muutoksen tekijöitä yhteiskuntaan sekä seurakuntien lähetystyöhön, Bourdanné kertoi.

Tavoitteena
miljoonaa aktiivia

Tällä hetkellä evankelisen opiskelijaliikkeen toiminnassa on mukana viikoittain noin 500 000 opiskelijaa eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on, että vuonna 2020 opiskelijoita olisi mukana miljoona.

Evankelinen opiskelijaliike toimii 153 maassa. Maailmassa on alle 20 maata, jossa on yliopisto mutta ei IFES:n opiskelijatyötä. Järjestö laajentaa työtään parhaillaan useisiin Aasian maihin, joissa on hyvin vähän kristillistä toimintaa.

IFES:n suomalainen jäsenjärjestö on Suomen Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO).