Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Maailman uskonnot vuonna 2013: Siirtolaisuus tuo eri uskontojen edustajat lähekkäin

 

Uusimman uskontotilaston mukaan siirtolaisten määrä maailmassa on kasvanut viimeisten 50 vuoden aikana 80 miljoonasta 200 miljoonaan. Näistä 200 miljoonasta 76 prosenttia on kristittyjä ja muslimeja, vaikka näiden kahden uskonnon edustajien osuus koko maailman väestöstä on vain 55 prosenttia.

Vuoden 2013 alussa erot uskontotilastoissa ovat pieniä edellisen vuoden tilastoihin verrattuna. Muslimien määrä on lisääntynyt hieman, samoin uskonnottomien ja ateistien määrä.

Kristittyjä on vuoden 2013 alussa 33 prosenttia väestöstä eli prosentuaalisesti yhtä paljon kuin vuoden 2012 alun tilastoissa. Kansanuskontojen, buddhalaisuuden ja kiinalaisten uskomusten edustajien määrät ovat laskeneet. Muiden kohdalla tilanne on pysynyt lähes ennallaan.

Uskonnollisista yhteisöistä eniten kasvaa helluntailaisuustyyppinen kristillisyys. Kasvu tapahtuu enimmäkseen länsimaiden ulkopuolella. Tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä oli vuonna 1900 alle miljoona. Vuonna 1970 heitä oli 63 miljoonaa ja vuonna 2013 jo 628 miljoonaa. Ennuste vuodelle 2025 on 828 miljoonaa edustajaa. Tämä olisi jo lähes kolmannes kaikista maailman kristityistä.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Kaikista kristityistä eteläisellä pallonpuoliskolla elää 65 prosenttia. Kristittyjen määrä kasvaa kaikissa maanosissa, eniten kuitenkin eteläisellä pallonpuoliskolla. Määrällinen kasvu on selvästi voimakkainta Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Oseaniassa. Se on selvästi vähäisempää Pohjois-Amerikassa ja vähäisintä Euroopassa.

Euroopassa on kuitenkin edelleen eniten kirkkoihin ja kristillisiin yhteisöihin kuuluvia ihmisiä, yhteensä 562 miljoonaa, vastaavasti Latinalaisessa Amerikassa 556 miljoonaa, Afrikassa 510 miljoonaa, Aasiassa 365 miljoonaa, Pohjois-Amerikassa 226 miljoonaa ja Oseaniassa 25 miljoonaa.

Maailman väkiluku on nyt 7,1 miljardia, ja sen arvioidaan kasvavan 8:aan miljardiin vuonna 2025. Eri uskontojen edustajien sekoittumisen myötä uskontojen tuntemisen tarve kasvaa.

MAAILMAN USKONNOT VUONNA 2013

kristittyjä 2354 milj. 33,0 %
muslimeja 1635 milj. 22,9 %
hinduja 982 milj. 13,7 %
uskonnottomia 684 milj. 9,6 %
buddhalaisia 509 milj. 7,1 %
kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 433 milj. 6,0 %
kansanuskontojen kannattajia 243 milj. 3,4 %
ateisteja 136 milj. 1,9 %
uusien uskontojen kannattajia 63 milj. 0,9 %
sikhejä 25 milj. 0,3 %
juutalaisia 15 milj. 0,2 %
muita 51 milj. 1,0 %

Lähde: International Bulletin of Missionary Research. Tammikuu 2013 (www.internationalbulletin.org). Suomeksi toimittanut Timo Vasko.

Uskontotilastoista kertoi Kirkon tiedotuskeskus.

 
Artikkelibanneri perussanoma