Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Maailman käännetyin kirja on käännetty 733 kielelle

 
naisia pukeutuneita mustiin lukemassa Raamattua

Maailmanlaajuisesti vuoden 2022 lopussa koko Raamattu oli saatavana 733 kielellä ja 5,9 miljardille ihmiselle. Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä. Käännöstyö jatkuu edelleen.

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Maailmanlaajuisesti vuoden 2022 lopussa koko Raamattu oli saatavana 733 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,9 miljardia ihmistä. 70 % Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä. Uusi testamentti on käännetty 1 622 kielelle ja jokin yksittäinen raamatunosa on käännetty 1 255 kielelle. 7,2 miljardilla ihmisellä maailmassa on siis jokin raamatunteksti luettavanaan omalla äidinkielellään.

Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä. Käännöstyö jatkuu edelleen, jotta jokainen saisi lukea Raamattua omalla kielellään.

KRS Krito 10.-23.6.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Vuonna 2022 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 81 kielellä. Aivan ensimmäisen käännöksensä sai 57 kieltä. Uusia käännöksiä valmistui 25 kielelle. Ensimmäiset koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 100 miljoonaa ihmistä

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ja myös Raamatun kieli vanhenee. Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä: tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä. Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, kuten Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai Raamatut erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin. Vuonna 2022 pipliaseurat julkaisivat 25 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten puhujia on 623 miljoonaa ihmistä.

Raamattu tavoittaa digitaalisena

Raamattujen digitaalinen tietokanta, The Digital Bible Library® (DBL), mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun. Kirjastossa voi vertailla erikielisiä sekä eri ajankohdista olevia raamatunkäännöksiä. Alusta mahdollistaa myös Raamatun jakamisen digitaalisesti esimerkiksi Piplia-sovelluksen kaltaisiin digitaalisiin sovelluksiin.

Tällä hetkellä Digitaalisessa raamattukirjastossa on yhteensä 3 217 tekstiä 1 969 kielellä, joita puhuu maailmassa 6,1 miljardia ihmistä. Lisäksi digitaalisessa kirjastossa on runsaasti raamatunkäännöksiä myös äänikirjoina. Ääniraamattuja on saatavissa peräti 5,9 miljardin puhujan kielellä.

Raamattu saavutettavaksi viittomakielillä ja pistekirjoituksella

Maailmassa on noin 400 viittomakieltä, vain yhdellä niistä on käännetty koko Raamattu. Raamattujen digitaalisessa tietokannassa on saatavilla osia Raamatusta 25 eri viittomakielellä videokäännöksenä, kattaen 2,4 miljoonaa puhujaa, joiden äidinkieli viittomakieli.

Vuonna 2020 lisättiin ensimmäiset pistekirjoitusraamatut digitaaliseen kirjastoon uuden pistekirjoitustekniikan siivittämänä. Uusi tekniikka onkin mahdollistanut pistekirjoitusraamattujen nopeatahtisen kääntämisen: vuoden 2022 lopussa kirjastossa oli 57 pistekirjoitustiedostoa 44 eri kielellä.

Uusia käännöksiä Suomessa

Vuonna 2022 Suomessa julkaistiin ortografialtaan uudistettu versio Johanneksen evankeliumista koltansaamen kielellä. Tällä hetkellä koltansaamenkieliselle käännöshankkeelle valmistellaan jatkoa, ja sille asetetaan ohjausryhmä kevään aikana. Koltansaame on yksi kolmesta Suomessa puhuttavasta saamen kielestä. Suomessa selvitetään myös raamatunkäännöshankkeiden jatkoa puhutulle romanikielelle sekä viittomakielille.

Suurin kotimaan hanke on VT2028 eli Vanhan testamentin suomentaminen alkukielestä mobiilikäyttäjille. Tammikuussa 2022 alkaneessa projektissa Vanha testamentti käännetään suomeksi samoilla periaatteilla kuin syksyllä 2020 julkaistu Uusi testamentti UT2020. Työtä tekevät Pipliaseuran neljä kääntäjää, hankkeen johtoryhmä sekä seitsemänhenkinen ekumeeninen ohjausryhmä. Psalmit julkaistaan alkuvuodesta 2024, ja koko Vanha testamentti vuonna 2028.

Lue lisää VT2028 -käännöksestä.

Lähde: Yhtyneiden Raamattuseurojen vuoden 2022 raamatunkäännöstyön tilastot.

Lisätietoja: Kuinka monelle kielelle Raamattu on käännetty

 

 
Pipliaseura artikkeliban. 21.3.-