Maailma ja mediat ovat muuttuneet, mutta työn ydin on ennallaan – Medialähetys Sanansaattajat juhlii 50 vuottaan

 
Joukko Sanansaattajien työntekijöitä ja vastuunkantajia ryhmäkuvassa kesällä 1973.

Loppukesällä 1975 Sanansaattajien työntekijät ja vastuunkantajat kokoontuivat Hyvinkäälle keskustelemaan työn hengellisistä ja käytännöllisistä asioista. Paikalla olivat myös lähetystyöntekijät, jotka olivat tulleet Itävallasta Suomeen lomalle. Kuva: Sansan kuva-arkisto.

Pienestä alusta on Jumalan armosta kasvanut 50 vuodessa kirkon medialähetysjärjestö, jolla on tunnustettu asema myös kansainvälisten yhteistyökumppanien joukossa, kirjoittaa rovasti Juha Auvinen.

Joukko rohkeita nuoria aikuisia, yhtä lukuun ottamatta alle kolmekymppisiä, perusti 9.6.1973 järjestön, jonka tarkoituksena oli ”toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä levittämällä maailmaan evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta ihmisille pelastukseksi”. Syntyi lähetysjärjestö, joka nykyisin tunnetaan nimellä Medialähetys Sanansaattajat (Sansa).

Toiminnan tarkoitus on pysynyt samana 50 vuotta. Sen sijaan sekä poliittinen että uskonnollinen maantiede on muuttunut, samoin välineet, joilla sanoma saavuttaa yhä uusia ihmisiä. Erityisesti siellä, missä sitä ei muuten kuultaisi.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Painopisteet tarpeen mukaan

Alussa Sansa kustansi radio-ohjelmia Neuvostoliittoon, Jugoslaviaan ja Kiinaan. Viimeksi mainitusta tuli painopistealue, jonne lähetettiin 1970-luvun lopussa yhtätoista Sansan tukemaa radio-ohjelmaa.

Radiotyön kumppaneina olivat Trans World Radio (TWR), Far East Broadcasting Company (FEBC) ja Norea Norjasta. Ensimmäiset lähetystyöntekijät aloittivat työnsä Jugoslaviassa.

Työn painopiste siirtyi 1980-luvulla muslimimaihin ja Israeliin. Sansa ryhtyi tukemaan radio-ohjelmia Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. Vuonna 1987 vuorossa oli radiolähetystyö Intiassa, josta 1990-luvulta alkaen kasvoi suurin yksittäinen työalue.

Samalla vuosikymmenellä Sansa varusti radiotyöhön Kroatian, Unkarin ja Slovakian luterilaisia vähemmistökirkkoja, jotka kamppailivat Neuvostoliiton romahduksen jälkeisen yhteiskunnallisen murroksen keskellä. Myös Inkerissä ja Virossa työ sai uusia muotoja, erityisesti viestintäkoulutuksessa.

Lähetystyöntekijöiden määrä oli korkeimmillaan, 25, vuosina 1990 ja 1991. Viiden vuosikymmenen aikana yhteensä yli 60 Sansan lähettiä on palvellut yhteistyökirkkoja ja -järjestöjä 17:ssä Aasian, Afrikan ja Euroopan maassa.

Vuonna 1995 Sansa alkoi tukea niin sanottuja kansallisia työntekijöitä. Enimmillään heitä oli 20 vuonna 2000. Suomessa Sansan palveluksessa on ollut kaikkiaan yli sata työntekijää. Oman toimensa ohessa Sansaa palvelleita on ollut tusina.

Kasvua ja kuuluvuutta kotimaassa

Vuonna 1994 Sansasta tuli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen lähetysjärjestö ja vuonna 2013 Sansa solmi perussopimuksen kirkon kanssa. Vuosien varrella seurakuntien kumppanuus medialähetystyössä on vahvistunut.

Vuoden 2022 lopussa 185 seurakuntaa ja kappeliseurakuntaa oli solminut yhteensä 224 yhteistyösopimusta. Seurakuntien tuen osuus Sansan talousarviosta oli yli puolet. Vuoden 2022 lopussa yhdistyksellä oli 97 seurakuntajäsentä.

Merkittäviä ovat olleet seurakunnissa kokoontuvien radio- tai medialähetyspiirien toiminta ja työhön sitoutuneiden yksityisten kristittyjen taloudellinen ja rukoustuki, sekä sadat vapaaehtoiset. He ovat kustantaneet Sansan kautta kymmeniätuhansia radio- ja televisio-ohjelmia, muita mediasisältöjä ja -koulutusta sekä lähettien ja kansallisten työntekijöiden työtä. Osansa tähän on tuonut vuonna 2000 alkanut Hanna-työ, sittemmin tärkeäksi työmuodoksi kasvanut Toivoa naisille -työ.

Vuonna 1997 alkanut Raamattu kannesta kanteen -ohjelma vei Sansan tuottaman raamattuopetuksen viikoittain parinsadan tuhannen suomalaisen ulottuville Radio Dein ja muiden paikallisradioiden taajuuksilla, sitten myös kirjojen, internetin ja mobiilisovellusten kautta.

Myös Naiset toivon lähteellä ja Lähetysaika-radio-ohjelmat sekä Sansa-TV alkoivat Suomessa. Uusia ihmisiä tavoittaa vuonna 2017 julkaistu digitaalinen Domini Life -sovellus.

Sansan historian laajin mediapeitto

2000-luvun alussa Sansasta tuli Lähi-itää, Pohjois-Afrikkaa sekä Etu- ja Keski-Aasiaa palvelevan satelliittitelevisioyhtiö SAT-7:n kumppani, ja täysjäsen vuonna 2009. Arabian-,farsin- ja turkinkielinen televisiotyö tulivat osaksi Sansan työtä.

Yhteistyösopimukset solmittiin intialaisen evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon kanssa vuonna 2011 ja Intian yhdentoista luterilaisen kirkon yhteistyöelimen kanssa vuonna 2013. Historiallista oli aloittaa TWR-Intian kanssa hindinkielinen televisio ohjelmatuotanto kanavalle, joka tavoittaa satoja miljoonia katsojia.

Vuonna 2013 Sansan kustantamia mediasisältöjä nähtiin ja kuultiin 43 kielellä yli 60 maassa. Painopisteenä olivat Aasian suurkaupungit.

Evankeliumi yli kahden miljardin ulottuville

Työn painopiste oli siirtynyt Aasiaan. Sansan näky oli tarjota evankeliumi kahden miljardin ihmisen ulottuville. Tutkimustiedon mukaan vuoden 2015 lopussa 2 088 miljoonalla radion, television, internetin ja sosiaalisen median käyttäjällä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa oli mahdollisuus kuulla Jeesuksesta Kristuksesta.

Pitkäaikainen yhteistyö johti kumppanuussopimukseen Luterilaisen maailmanliiton (LML) kanssa vuonna 2014 ja FEBC:n kanssa vuonna 2017. Vuotta myöhemmin Sansasta tuli Mekong Mission Forumin jäsen.

OM-yhteistyö (myöhemmin Media Works) ja Intersearch-tutkimuskonsortion jäsenyys alkoivat vuonna 2020. Sansalla oli 40 yhteistyöjärjestöä ja -kirkkoa.

Mediasisältöjen lisäksi Sansa tuki muun muassa Intian ja Indonesian luterilaisten kirkkojen mediakoulutusta, jota toteuttivat paikalliset yhteistyöjärjestöt. Sansa kehitti välineitä ja prosesseja työn suunnittelun, seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin avuksi.

Ulkomaisen työn rakennetta uudistettiin ja ensimmäinen aluevastaava toimi maantieteellisellä alueellaan Aasiassa.

Medialla on merkitystä

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia alleviivasi median merkitystä kirkkojen työssä ja elämässä. Esimerkiksi SAT-7-kanavien katsojaluvut monikymmenkertaistuivat.

Viime vuonna Sansa aloitti FEBC:n kumppanina Ukrainassa. Niin siellä kuin muuallakin vaikeissa oloissa elävä mies, nainen, lapsi tai nuori tarvitsee rohkaisua.

Pyhä Henki avaa sydämen vastaanottamaan sanoman pelastuksesta, toivosta ja ihmisarvosta. Elämä rakastavan Jumalan yhteydessä synnyttää ilon ja kiitollisuuden.

Jumala on askel askeleelta johtanut ja siunannut Sansan työtä. Pienestä alusta on Jumalan armosta kasvanut 50 vuodessa kirkon medialähetysjärjestö, jolla on tunnustettu asema myös kansainvälisten yhteistyökumppanien joukossa.

Sansan 50-vuotisjuhlia vietetään valtakunnallisilla Medialähetyspäivillä Hyvinkäällä 9.−11. kesäkuuta.

Juha Auvinen

Kirjoittaja on rovasti. Hän toimi Sansan toiminnanjohtajana 2002−2020. Kirjoitus on julkaistu Sansa-lehdessä 1/2023.

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa