Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Lutherin kotimaassa Saksassa protestantteja enää kolmannes väestöstä

 

Yhdysvaltalaisen tutkimuskeskuksen mukaan protestanttien määrä on pudonnut Saksassa selvästi nopeammin kuin katolisten.

Vuonna 1950 selkeä enemmistö (59 %) saksalaisista oli protestantteja. Katolisten osuus oli tuolloin reilu kolmannes (37 %) väestöstä. Tiedot käyvät ilmi Detlef Pollackin ja Olaf Müllerin Münsterin yliopistossa tekemästä tutkimuksesta. Aiheesta uutisoi yhdysvaltalainen Pew Research Center.

Osuudet perustuvat kirkkojen jäsenlukuihin, joihin sisältyy sekä lapset että aikuiset. Yli 60 vuotta myöhemmin protestanttien osuus on laskenut 30 prosenttia, kun vastaavasti katolisten osuus on pudonnut vain seitsemän prosenttia. Vuoden 2010 jäsenlukujen valossa näyttää siltä, että sekä protestantteja että katolisia on noin kolmannes väestöstä.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Samaan aikaan, kun protestanttien ja katolisten määrä on vähentynyt, uskonnottomien osuus on kasvanut. Vuonna 2010 heidän osuutensa oli jopa 30 prosenttia, kun heitä vielä vuonna 1950 oli vain neljä prosenttia. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan muslimien osuus on myös ollut kasvussa viime vuosina Saksassa. Kasvua selittää lähinnä maahanmuutto.

Protestanttikristittyjen määrässä on myös eroa Itä- ja Länsi-Saksan välillä (Saksa yhdistyi vuonna 1990). Itä-Saksan puolella uskonnottomia on selvästi enemmän kuin Länsi-Saksan puolella. Kommunistiajan kristittyjen vainot ja painostus tekivät tehtävänsä, protestanttikristittyjen osuus putosi. Länsi-Saksassa taas protestanttien määrän suhteellisesti voimakkaampi pieneneminen katolisiin nähden voi selittyä katolisten vahvalla identiteetillä

Pew Research Centerin hiljattain tehty tutkimus osoittaa, että protestanttien määrä on entisestään pudonnut. Tutkimuksessa tiedusteltiin aikuisten saksalaisten vakaumusta. Kyselyyn osallistuneista 33 prosenttia kertoi saaneensa protestanttisen kasvatuksen ja heistä 28 prosenttia piti itseään edelleen protestantteina. Katolisten osalta pudotusta oli vähemmän. Vastaavat luvut katolisten osalta ovat 45 ja 43 prosenttia.