Luterilais-katolinen julistus kansainväliseen keskusteluun

 

Ekumeninen messu kirkkopäivillä 2017. Messussa saarnasi piispa Teemu Sippo. Kuva: Julia Abebe/Kirkon kuvpankki

Reformaation 500-vuotispäivän aattona 30.10. julkistetaan raportti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Katolisen kirkon Suomessa edustajien käymistä oppikeskusteluista.

Merkittävä askel kohti 1500-luvulta luterilaisten ja katolilaisten välillä vallinneen erimielisyyden voittamiseksi otettiin, kun Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon edustajat allekirjoittivat vuonna 1999 Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista. Kysymys pelastuksesta kytkeytyy käsitykseen kirkosta pyhäin yhteisönä. Suomalais-ruotsalaisessa raportissa Vanhurskauttaminen kirkon elämässä (2010) jatkettiin eteenpäin aiheen käsittelyä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Katolisen kirkon Suomessa edustajat ovat nyt käyneet oppikeskustelut vuosina 2014-17 piispa Simo Peuran ja piispa Teemu Sipon johdolla. Komission sihteerinä on toiminut johtava asiantuntija Tomi Karttunen. Reformaation 500-vuotispäivän aattona 30.10.17 julkistettava komission raportti Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry (Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta) keskittyy keskeisimpiin jäljellä oleviin opillisiin pulmiin uudella tavalla. Raportissa pyritään ilmaisemaan sovitettu yksimielisyys käsityksissä kirkosta, ehtoollisesta ja virasta. Samalla osoitetaan, miten kirkkoyhteisö, ehtoollinen ja kirkon virka liittyvät sisäisesti yhteen. Keskiössä on kirkon ydintehtävä ja sen edistäminen: jumalanpalvelus, evankeliumin julistus ja palvelu.

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Saavutetun yksimielisyyden pohjalta esitetään, että kirkot voisivat jopa todeta aiemmat keskinäiset oppituomiot ehtoollisesta ja virasta kohteettomiksi. Raportti pyrkii yhtäältä edistämään luterilaisten ja katolisten yhteyttä Suomessa ja toisaalta antamaan panoksensa kansainväliseen keskusteluun kardinaali Kurt Kochin aloitteesta, jonka mukaan luterilaisten ja katolilaisten tulisi laatia yhteinen julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta vanhurskauttamisoppia käsittelevän julistuksen tapaan.

”Merkittävästä yksimielisyydestä huolimatta kirkon virasta riittää vielä keskusteltavaa. Ollaan kuitenkin toiveikkaita, että toistemme viran ja sakramenttien tunnustaminen ja sitä kautta ehtoollisyhteys on ennen pitkää mahdollinen,” toteaa johtava asiantuntija Tomi Karttunen Kirkkohallituksesta.

Arkkipiispa Kari Mäkiselle luovutettava raportti on englanninkielinen. Suomenkielinen käännös on valmisteilla. Asiakirja luovutetaan paavi Franciscukselle vuoden 2018 pyhän Henrikin päivän ekumeenisen pyhiinvaelluksen yhteydessä tammikuussa.

Kirkon viestintä