Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Luonnosta perusopetuksen arvoperustasta voi kommentoida

 

Opetushallitus kerää palautetta opetussuunnitelman perusteiden ensimmäisten lukujen luonnoksesta, jossa käsitellään muun muassa perusopetuksen arvoperustaa. Luonnosta on mahdollisuus kommentoida opetushallituksen sivuilla vielä huomenna 5. joulukuuta.

Luonnoksessa korostetaan tasa-arvon ja hyvinvoinnin turvaamiseen sekä yhteiskunnan kulttuuriseen, kielelliseen ja katsomukselliseen monimuotoistumiseen liittyvien haasteiden huomioimista. ”Perusopetus on oppilaan portti yleisinhimillisille arvoille rakentuvaan maailmankansalaisuuteen.”

Luonnoksessa kotien katsomuksiin tahdotaan suhtautua avoimesti. ”Avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin katsomuksiin ja kasvatusnäkemyksiin rakentaa perustaa hyvälle vuorovaikutukselle. Yhteinen arvopohdinta ja toimintatavoista sopiminen on välttämätöntä, jotta yhteistyö huoltajien ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa onnistuu.”

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Luonnoksen mukaan  perusopetus ”tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen”.

Luonnoksen mukaan ”Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen edellyttää opetukselta ja kasvatukselta sukupuolisensisiivistä lähestymistapaa.”

Linkki:

Perusteluonnokset ja niiden kommentointi opetushallituksen sivuilla sisällysluettelon mukaan järjestellyissä osissa.