Lukutaito luo osallisuutta yhteiskunnassa

 

Pipliaseuran vuositeema, Muutosvoimana lukutaito, nostaa esiin lukutaitotyön merkityksellisyyttä erityisesti Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa.
Turkanankieliset lukutaitoluokat Keniassa kokoavat naisia ja miehiä opiskelun pariin.

Turkana on toiseksi suurin lääni ja samalla myös yksi Kenian köyhimmistä alueista. Väestö saa elantonsa karjasta ja maanviljelystä. Lukutaidottomuus
on hyvin yleistä, sillä vain puolet kouluikäisistä lapsista menee kouluun.  Tämä on huomattavasti alle Kenian keskitason koulunkäyntiluvuissa. Turkana-aikuisista lukutaitoisia on vain joka viides. Kiinnostus lukutaidon opiskeluun on kuitenkin kasvussa. 

Turkanan läänin koulutusasioita johtava viranomainen on nainen. Hän ja muut naisjohtajat, kuten naispuoliset kyläpäälliköt, ovat keskeisiä roolimalleja naisille ja tytöille opiskelun merkityksestä.   

Dei Neliöb. 4.-7.3.

– Kynän kädessä pitäminen oli minun elämäni melkoinen merkkipaalu. Oppimisen kokeminen on tapahtunut yksin Jumalan armosta, opiskelija Christine Nataba kertoo. 

Kenian Pipliaseura lukutaitotyön koordinaattori Joseph Irungu kertoo käytännön havaintojaan: 

– Naisjohtajat ovat esimerkkejä siitä, miten luku- ja kirjoitustaito avaa ovia eteenpäin. Johtavassa asemassa olevilla naisilla on merkitystä myös kylien miehille. Naiset saavat kokonaiset perheet tulemaan oppimisen piiriin. 

Miesten ääni – lukutaito-oppia myös miehille 

Turkana-läänissä naiset opiskelevat lukutaitoa 20 kylässä (2021). Luokkiin kokoontuu viikoittain lähes 600 oppilasta. Heidän joukossaan on myös iso joukko miehiä, jotka haluavat oppia saman taidon kuin naisetkin. Ketään opetukseen tulijaa ei käännytetä pois. Lukutaito-ohjelma vastaa aikuisten suureen koulutustarpeeseen. Lukutaito mahdollistaa perheille paremman osallisuuden yhteiskunnassa, kuten tien jatko-opintoihin valtion koulutusjärjestelmässä. Kaikki edellisen vuoden lukutaitokurssin läpäisseet pääsivät jatkamaan opintojaan. Jatkokurssilla keskitytään englannin, swahilin, numeroiden ja laskutaidon opiskeluun Kenian opetusministeriön opetusohjelman mukaisesti.  

Ulos pimeydestä 

Jatkokurssilla opiskeleva Paulo Ekitalan toimii ”miesten äänenä” ja kertoo ajatuksiaan lukutaidon merkityksestä itselleen.  

– Olen 40-vuotias mies Turkana-järven läheltä. Halusin astua ulos pimeydestä. Työskentelin koulun keittiöllä kokkina, mutta samalla olin lukutaidoton. Minun piti valmistaa päivittäin riittävä määrä ruokaa lapsille, mutta en osannut laskea, montako ateriaa tarvittiin. Välillä osa lapsista jäi ilman ruokaa. Häpesin suuresti joka kerta, kun niin tapahtui.  

Lukutaito-opiskelu on vahvistanut Paulon itsetuntoa ja antanut hänelle luottamusta siihen, että hän pystyy oppimaan. Paulon harras toive on, että lukutaitotyö tavoittaisi yhä uusia Turkana-kyliä.  

Lukutaito-ohjelma toimii muutosvoimana  

Turkanankielisen työn vaikutuksia on jo näkyvissä. Nuorten tyttöjen parissa kiinnostus lukutaidon opiskeluun on kasvanut. Lukutaito-ohjelmaan sisältyy valistustyötä vanhemmille, jotta nämä sallisivat tyttärilleen myös virallisen koulunkäynnin. Koulussa tytöt hankkivat monia hyödyllisiä taitoja elämää varten. He oppivat vieraita kieliä kuten englantia ja voivat päästä opiskelemaan pidemmällekin. Myös monet tytöt itse ovat kieltäytyneet avioliitosta hyvin nuorina ja halunneet mennä kouluun.

Nuorten tyttöjen ajatuksia sanoittaa 14-vuotias Christine Nangolol seuraavasti:

– Lukutaidon opiskelu on muuttanut elämääni. Minulle on valjennut kouluttautumisen merkitys. Nyt pystyn jo lukemaan sujuvasti ja kirjoittamaan hyvin. Tämän lukutaitokurssin jälkeen aion jatkaa opintoja kolmannella luokka-asteella virallisessa koulussa.  

 Teksti: Satu Toukkari 

Lue lisää:

Globaalikasvatus: Muutosvoimana lukutaito – Suomen Pipliaseura

Tapahtumakalenteri – Suomen Pipliaseura

Kuva: Joseph Irungu, Kenian Pipliaseura 

Artikkeli on ilmestynyt myös Piplia 1/2022 -lehdessä: Piplia-lehti – Suomen Pipliaseura

 
Pipliaseura artikkeliban. 14.2.-