Liitykirkkoon.fi -palvelusta selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle

 

Kirkkohallitus on antanut eduskunnan oikeusasianmiehelle selvityksen, joka koskee internetissä tehtyä kirkkoon liittymistä.

Oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa kiinnitettiin huomiota maistraattien toimintaan ja menettelyyn, jolla henkilö voi internetin kautta liittyä kirkon jäseneksi ilman henkilöllisyyden tarkistusta.

Kirkkohallitus lähettää liitykirkkoon.fi-palvelussa täytetyn lomakkeen siihen seurakuntaan, johon henkilö ilmoittamansa kotikunnan ja osoitetietojen mukaan liittyisi. Seurakuntia on ohjeistettu tarkistamaan liittyjän tiedot väestötietojärjestelmästä.

Ohjeen mukaan seurakunnan tulee ottaa myös välittömästi yhteyttä liittyjään tämän lomakkeessa toivomalla tavalla. Yhteydenoton yhteydessä tieto lomakkeen väärinkäytöstä tai erheellisestä tahdonmuodostuksesta tulee kirkkohallituksen mukaan myös näin ilmi, vaikka yhteydenoton varsinainen tarkoitus on toivottaa liittyjä tervetulleeksi seurakuntaan.

SEKL Neliöb. vko 48. MJa

Yli 6500 liittymislomaketta viime vuonna

Sähköisen liittymislomakkeen tiedot tallennetaan salatussa yhteydessä ja tallennuksessa käytetään ssl-suojausta. Lomakkeessa kysytään henkilön yksilöintitietojen ja yhteystietojen lisäksi muun muassa tietoja aiemmin suoritetusta kasteesta, rippikoulun käymisestä ja konfirmaatiosta.

Liitykirkkoon.fi-palvelun kautta tuli 6570 liittymislomaketta viime vuonna. Palvelu avattiin kesäkuussa 2009.

Sen tavoitteena on helpottaa kirkkoon liittymistä. Sivut sisältävät kirkon jäsenyyttä ja itse palvelua koskevan tietopaketin lisäksi sähköisen liittymislomakkeen.

 
Artikkelibanneri perussanoma