Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Lhomin kieltä ­puhuvat lapset pääsevät nyt äidinkieliseen esikouluun

 

Jotta lukutaidottomia aikuisia ei tulevaisuudessa olisi, kaikkien lasten tulisi oppia koulussa lukemaan. Monikielisessä ja -kulttuurisessa Nepalissa koulujärjestelmän haasteet ovat moninaiset. kuva: Marc Ewell

Raamatunkäännöstyö kulkee käsi kädessä lukutaitotyön kanssa. Himalajan vuoristossa elävä lhomi-kansa on tästä elävä esimerkki.

Lhomi-kansan perinteinen asuinalue on Himalajan vuoristossa Mount Everestiltä itään. Lhomin kielelle valmistui Uuden testamentin käännös vuonna 1995 ja Vanhan testamentin käännöstyö on käynnissä. Raamatunkäännöstyön tukemana lhomien keskuuteen on kasvanut itsenäinen, äidinkielinen seurakunta.

Vuonna 2010 Wycliffe Raamatunkääntäjät ja lhomien oma kansalaisjärjestö NELHOS aloittivat kaksikielisen lukutaitohankkeen, jonka tuloksena lähes koko aikuisväestö on oppinut lukemaan ja kirjoittamaan äidinkieltään sekä halutessaan myös nepalia.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

”Koko elämäni olen ollut vain perheeni ja mieheni parissa. Ainoa ulkopuolinen aktiviteetti elämässäni on ollut kylän naisten muodostama Laligurans-ryhmä. Ja mitä kirjaimiin tulee, niiden suhteen olen ollut täysin sokea koko elämäni”, kertoo 52-vuotias Gejungma Thikepa, joka opiskelee nyt ensimmäistä kertaa elämässään.

Esikouluun suomalaisella tuella

Lukutaidottomuus aikuisväestössä on seurausta heikosta koulumenestyksestä peruskoulussa. Jotta lukutaidottomia aikuisia ei tulevaisuudessa olisi, kaikkien lasten tulisi oppia koulussa lukemaan. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Monikielisessä ja -kulttuurisessa Nepalissa koulujärjestelmän haasteet ovat moninaiset. Lasten oppimistuloksiin vaikuttavista monista tekijöistä keskeisiä ovat köyhyys, vanhempien asenteet, opettajien ammattitaito ja opetuskieli.

Varsinaista esikoulua lhominkielisillä lapsilla ei ole koskaan ollut, vaan lapset ovat aloittaneet koulun suoraan ensimmäiseltä luokalta, jossa opetus ja materiaalit ovat olleet vieraalla kielellä.

Alkuvuonna 2017 Wycliffe Raamatunkääntäjät ja NELHOS käynnistävät nelivuotisen ohjelman, jonka aikana lhominkielinen esiopetus alkaa asteittain kaikissa lhomi-alueen 15 peruskoulussa. Suomen ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle taloudellista tukea vuosille 2017–2020.

Laadukas äidinkielinen esiopetus on pitkä askel kohti parempaa koulumenestystä ja kielivähemmistöjen tasa-arvoista asemaa. Äidinkielen käyttö opetuksessa vahvistaa tutkitusti lasten kognitiivista kehitystä ja helpottaa myöhempää koulun aloittamista vieraalla kielellä, lhomien tapauksessa nepaliksi. Oppimiskokemuksen parantuessa lapset myös aiempaa todennäköisemmin suorittavat koulunsa loppuun.

Lhomin kieltä puhuu äidinkielenään reilut kolmetuhatta ihmistä. Wycliffe Raamatunkääntäjät on tehnyt dokumenttielokuvan Everestiltä itään, joka kertoo raamatunkäännöstyöstä ja seurakunnan synnystä lhomi-kansan keskuudessa.

TEKSTI: WYCLIFFE RAAMATUNKÄÄNTÄJÄT JA UT TOIMITUS

 
artikkelibanneri Uusi Tie