Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kiusaamista vältetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä

 

Viidellä Suomen paikkakunnalla on jo kokemusta uudesta PIKI-mallista, joka keskittyy ehkäisemään kiusaamista pienten lasten keskuudessa. Kuva: iStock

Seurakuntien Lapsityön Keskus kehitti pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn mallin, jonka koulutusmateriaali julkaistaan elokuussa.

Mallia on jo kokeiltu seurakuntien ja kuntien varhaiskasvatusryhmissä Ilmajoella, Kirkkonummella, Leppävirralla, Orimattilassa ja Ylöjärvellä.

Sitä vie eteenpäin Seurakuntien Lapsityön Keskus kuuden yhteistyökumppaninsa kanssa.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Varhaiskasvatuksen kouluttaja, draamapedagogi Tiina Haapsalo kertoo, että pääpaino on tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa:

– Pienten lasten ryhmissä mietitään esimerkiksi sitä, miten sanoa toiselle se, ettei tykkää tästä leikistä tai se, ettei kaveria saa tuolla tavalla töniä.

Apuna kiusaamisen ehkäisyssä ovat mm. lasten kuvakirja, kasvattajille ja kotiväelle suunnattu yhteinen opas sekä vanhempien verkkomateriaali. Niiden julkaisu ajoittuu elokuun lopulle.

PIKI-mallin perusta on lapsen oikeudessa kokea itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Hän tarvitsee turvallisen aikuisen, jolle voi luottamuksella kertoa huolensa ja murheensa.

– Kiusaamisen ehkäisy on lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen edellytys. Se on myös osa arjen laadukasta ja lapsilähtöistä pedagogiikkaa.

– Aikuisten on tärkeä löytää yhteinen ymmärrys kiusaamisen määritelmästä, jotta kiusaamista voidaan ehkäistä ja siihen osataan puuttua, Haapsalo muistuttaa.

 

Aiheet