Lähetysyhdistys Kylväjä: Jeesukseen uskovilla juutalaisilla voi olla merkittävä vaikutus kristikunnan uudistumiseen

 

Pirkko Said työskentelee puolisonsa Elias Saidin kanssa Israelin Haifassa. Kuva: Saidien arkisto

Lähetysyhdistys Kylväjä pitää juutalaistyötä teologisena perusarvonaan, vaikka monet kristilliset kirkkokunnat ja järjestöt painottavat uskontojen välistä dialogia irtisanoutuen evankeliumin kertomisesta juutalaisille.

Lähetysyhdistys Kylväjä julkaisi juuri painotuotteen aiheeseen liittyen. Se pitää juutalaistyötä käytännön toimintaakin ohjaavana, teologisena perusarvonaan.

Juurilla-vihkonen kertoo Ukrainassa, Pietarissa ja Israelissa tehtävästä työstä, jonka kautta Kylväjä tukee messiaanista liikettä sen identiteetin rakentamisessa sekä oman paikan löytämisessä kirkon ja synagogan välissä.

Parikanniemisäätiö neliöb. 6.-12.8. MJa

Monikulttuurisessa Israelissa Kylväjän työ kohtaa arabiväestöäkin.

Suomalaissyntyinen Pirkko Said asuu Haifassa aviomiehensä, arabipastori Elias Saidin kanssa. Perheessä on kaksi kouluikäistä poikaa.

Pirkko työskentelee Karmel-vuoren juurella kristillisessä Ebenezer-vanhainkodissa, joka perustettiin vuonna 1976 toisen maailmansodan vainoista selvinneille messiaanisille juutalaisille.

Nykyisin siellä annetaan hoivaa myös arabikristityille sekä enenevässä määrin IVY-maista tulleille juutalaisvanhuksille; 1990-luvun alussa Israeliin muutti puolitoista miljoonaa venäjänjuutalaista.

Ebenezer-koti ei saa valtion avustusta, eivätkä asukkaiden maksut kata kuluja. Sitä tukevat ulkomaiset seurakunnat ja järjestöt sekä muutamat israelilaiset paikallisseurakunnat.

Evankeliumia arabeille myös laulujen kautta

– Toinen, erilainen osa arkeani on työ arabiankielisen väestön keskuudessa Eliaksen kanssa. Uskoon tulleista on reilun kymmenen vuoden aikana syntynyt hoitoomme noin 30 hengen seurakunta.

Kaupungissa viriää aito kiinnostus hengellisiin asioihin.

– Jos joku tulee uskoon, hän kertoo siitä varmasti muillekin. Arabit suhtautuvat innokkaan uteliaasti lähimpien kuulumisiin ja tapahtumiin. Niistä ollaan tietoisia, eikä mikään jää pimentoon. Kristittyjen elämän esimerkkiä seurataan tarkasti, Pirkko toteaa.

– Jumala on siunannut seurakuntaamme lauluilla, jotka Elias veljensä Suhelin kanssa on säveltänyt ja sanoittanut. Nämä laulut on pitkän prosessin jälkeen saatu äänitettyä cd:lle, joka on osoittautunut mainioksi evankeliumin välittäjäksi arabiankielisen väestön keskuuteen.

– Tätä, esimerkiksi arabiankielisille maahanmuuttajille sopivaa levyä on myynnissä myös Suomessa Pala maailmalta -verkkokaupassa.

Aseeksi rakkaus

Syksyllä 2016 Haifassa käynnistyi arabiankielinen lasten raamattukerho, jossa kokoontuu joka sunnuntai-iltapäivä parikymmentä lasta kahdessa ikäryhmässä. Leirejäkin on heille järjestetty.

– Lasten ja nuorten kautta saa usein luontevasti yhteyden myös heidän vanhempiinsa, joten tavoite on laajentaa työtä perheiden pariin ja vaikuttaa mm. avioliittojen eheytymiseen.

– Keväällä 2017 järjestimme Haifassa ensimmäisen, paikallisen, arabiankielisen seminaaripäivän pyhäkoulunopettajille.

Elias Said toivoo Israelin ystävien ymmärtävän, että ilosanoma Kristuksesta kuuluu arabeillekin:

– Vain sitä kautta arabit oppivat, miten vapauttavaa on Jeesuksen rakkaus. Sen koettuaan he alkavat rakastaa juutalaisia ja Israelia. Näin israelilaisten asenteet naapureitaan kohtaan voivat muuttua.

– Sotaa pitäisi käydä rakkauden asein.

Juutalaiset vaikuttajan roolissa

Lähetysyhdistys Kylväjän uusimman julkaisun mukaan maailmassa on 14,2–20 miljoonaa juutalaista (2015) riippuen laskentatavasta. Heistä 83 prosenttia elää Israelissa tai Yhdysvalloissa. Venäjällä juutalaisia on 186 000–500 000 ja Ukrainassa 63 000–400 000.

Jeesukseen uskovat juutalaiset eli messiaaniset juutalaiset kokoontuvat Israelissa yleensä omissa messiaanisissa seurakunnissaan. He haluavat ylläpitää juutalaisia perinteitä ja säilyttää identiteettinsä juutalaisina. Muissa maissa messiaaniset juutalaiset ovat näiden ohella myös muiden seurakuntien jäseniä.

Vuonna 2012 messiaanisia juutalaisia arvioitiin koko maailmassa olevan noin 350 000.

Juurilla-julkaisun toimittaja, Israelissa toimivan Caspari-keskuksen projektikoordinaattori Sanna Erelä sanoo, että parhaimmillaan Jeesukseen uskovilla juutalaisilla voi olla merkittävä vaikutus maailmanlähetykseen, kirkon raamatuntulkintaan ja kristikunnan uudistumiseen sisältä päin.

Kylväjä on tehnyt työtä juutalaisten parissa perustamisestaan asti, vuodesta 1974. Juutalaistyössä on tällä hetkellä kuusi työntekijää, neljä Israelissa ja kaksi Ukrainassa.

 

Aiheet