Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kyselytutkimus: Vain murto-osa suomalaisista haluaa ehdottomasti arkkuhautauksen

 
hiekkatie, jota reunustaa rivistö hautakiviä, syksyinen luonto

Suurin osa suomalaisista haluaa, että hauta on merkitty hautakivellä, ristillä tai kyltillä.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan lokakuussa 2022 teettämän kyselytutkimuksen mukaan vain 8 prosenttia haluaa ehdottomasti arkkuhautauksen. Tuhkauksen haluavia on 41 prosenttia. Eniten arkkuhautauksen kannalla ovat alle 30-vuotiaat.

Lauantaina 5. marraskuuta vietetään pyhäinpäivää, jolloin muistellaan edesmenneitä läheisiä ja aiempia sukupolvia.

Tuhkaus on Suomessa huomattavasti suositumpi hautaustapa kuin arkkuhautaus. Tuhkauksen valitsisi ehdottomasti 41 prosenttia, ja lisäksi 20 prosenttia pitää sitä jonkin verran arkkuhautausta parempana vaihtoehtona. Suomalaisista enää vain 8 prosenttia haluaa tulla ehdottomasti haudatuksi arkussa. 14 prosenttia on lisäksi jonkin verran enemmän arkkuhautauksen kuin tuhkauksen kannalla. Eniten arkkuhautauksen kannalla ovat alle 30-vuotiaat suomalaiset. Heistä yhteensä lähes joka kolmas valitsisi mieluummin arkkuhautauksen. Arkku on suositumpi vaihtoehto Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin muulla maassa. Tuhkauksen suosio kasvaa etelään tultaessa.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Suomalaiset eivät halua valita itse tuhkauurnaansa tai arkkuaan.

Suomalaiset eivät halua valita itse tuhkauurnaansa tai arkkuaan. Vain 8 prosenttia suomalaisista haluaa ehdottomasti päättää omasta arkustaan tai uurnastaan. Jyrkästi ei valinnalle sanoo 38 prosenttia vastaajista. Myönteisimmin oman arkun tai uurnan valintaan suhtautuvat alle 30-vuotiaat.

Sekä arkku- että uurnahautaus vaatii arkun. Kummankin hautaustavan kustannukset ovat usein vähintään muutamia tuhansia euroja.

Enemmistö suomalaisista haluaa tulla haudatuksi lähelle omaistensa asuinpaikkaa, jotta nämä voivat vierailla haudalla. Hautapaikka halutaan yleensä myös lähelle omaisten ja sukulaisten hautapaikkoja. Suurin osa suomalaista haluaa hautansa olevan merkitty. Haudalle halutaan siis muistomerkki, kuten hautakivi, risti tai kyltti. Joka toinen kyselyyn vastaaja kokee merkityn hautapaikan tärkeäksi.

Vajaa puolet (48 %) kyselytutkimukseen vastanneista käy säännöllisesti omaisensa haudalla muistelemassa vainajaa. Lähes yhtä moni eli 45 prosenttia ei kuitenkaan tee näin. Omaisten haudalla säännöllisesti käyminen on sitä yleisempää, mitä vanhempi vastaaja on. Myös alueellisia eroja löytyy: Itä- ja Pohjois-Suomessa säännöllisesti omaisten haudalla käyvien osuus on suurempi kuin muualla maassa.

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen lokakuussa 2022 Henkivakuutusyhtiö Kalevan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 2 011 yli 18-vuotiasta suomalaista. Naisia vastaajista oli 51 prosenttia ja miehiä 49 prosenttia. Kyseessä on edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.