Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kysely: ortodoksioppilaat tyytyväisiä uskontoon

 

Kuva: Pixabay

Itä-Suomen yliopiston ja ortodoksikirkon tekemän kyselyn perusteella ortodoksioppilaiden asenne uskonnonopetusta kohtaan on selkeästi myönteinen.

Ortodoksioppilaat pitävät uskonnonopetusta merkityksellisenä ja tarpeellisena. Suurin osa pitää myös oman uskonnon opetusta parempana vaihtoehtona kuin kaikkien katsomusten yhteisopetusta.

Nämä tulokset selviävät Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ortodoksisen kirkon tammikuussa tekemästä oppilaskyselystä, joka koski ortodoksista uskonnonopetusta. Kyselyn suunnittelivat ja toteuttivat kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov ja ortodoksisen uskonnon pedagogiikan yliopistonlehtori Risto Aikonen.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Verkossa toteutettu kysely suunnattiin perusasteen yhdeksäsluokkalaisille ja lukion ortodoksioppilaille. Kyselyyn vastasi 210 oppilasta, joista puolet oli peruskoululaisia ja puolet lukiolaisia.

– Tuore selvitys osoittaa mielestäni erinomaisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että verrattaessa tuloksia aiempaan tutkimukseen huomataan, että nuorten vahva positiivinen näkemys uskonnostaan ja sen opettamisesta ei ole muuttunut juuri ollenkaan 15 vuoden aikana, Risto Aikonen sanoo.

– Toiseksi kyselyn perusteella voidaan todeta, että nuoret pitävät uskontoa arvokkaana ja mielekkäänä oppiaineena, vaikka se ei kuulukaan suosituimpien aineiden joukkoon, Aikonen lisää.