Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kysely: Monet kokeneet homoeroottisen kiinnostuksen heikentyneen terapian seurauksena

 

Huomattava osa sähköpostikyselyyn vastanneista, homoeroottista viehtymystä kokeneista henkilöistä kertoi kiinnostuksen vähentyneen terapian seurauksena.

Homoseksuaalisuudesta eroon pyrkiviä ihmisiä tukevan People Can Change -järjestön kyselyyn vastanneista henkilöistä reilu puolet sanoi homoeroottisten tunteidensa vähentyneen terapian myötä.

Sähköpostitse toteutetussa kyselyssä kartoitettiin, millaista apua keskusteluterapiasta on homoeroottisista tunteista kärsiville henkilöille. Kysely lähetettiin henkilöille, jotka olivat jossain vaiheessa olleet yhteydessä järjestöön asiaan liittyen.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Selvitykseen vastasi lähes 500 ihmistä 19 eri maasta.

Kyselyä ei voi pitää tieteellisenä tutkimuksena, mutta se tukee näkemystä, jonka mukaan terapian seurauksena ihmisen seksuaalinen suuntautuminen voi todella muuttua.

”Näiden ihmisten ääni on vaiennettu”

”Sadat ihmiset kertovat meille terapian toimineen, he ovat saaneet siitä merkittävää hyötyä, ja se on auttanut heitä voimaan paremmin – ja joissain tapauksissa [itsetuhoisuuden vähennyttyä] se on pelastanut heidän henkensä”, People Can Changen johtaja Rich Wyler toteaa järjestön tiedotteessa.

”Näiden ihmisten ääni on suurimmaksi osaksi vaiennettu ja jätetty huomiotta homoutta kannattavien aktivistien ja valtavirtamedian taholta, ja sen sijaan on pidetty esillä poliittisesti korrektimpaa näkemystä. Näiden miesten ja naisten kokemus on kuitenkin aito ja totuudenmukainen.”

Kyselyyn vastanneista noin seitsemänkymmentä prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen käymänsä terapian tuloksiin. Merkittävä enemmistö oli myös kokenut itsetuntonsa kohentuneen, häpeän vähentyneen ja sisäisen rauhan lisääntyneen terapian seurauksena.

Itsemurha-ajatuksia hautoneista potilaista kolme neljäsosaa koki terapian vähentäneen itsetuhoisuutta, useissa tapauksissa merkittävästi.

 

 

People Can Change -järjestön yhteenveto kyselyn tuloksista on luettavissa esimerkiksi tästä.

Lue Christian Postin asiaa koskeva uutinen tästä.

People Can Changen kotisivut