Ihmisiä ja ilmiöitä: Koronatartuna oli viedä äänen lisäksi koko Tom Bollströmin elämän – ”Koin olevani Jumalan kanssa kasvokkain” Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Kuopion seurakuntayhtymä palkittiin työyhteisön kehittämisestä

 

Työmarkkinajärjestöjen perustama Tuottavuuden pyöreä pöytä palkitsi Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tuloksekkaasta tuottavuusyhteistyöstä. Toiminnalla  parannetaan työelämän laatua ja edistetään tuottavuutta. Kunniamaininta annettiin Helsingissä 28. maaliskuuta pidetyssä seminaarissa.

Kuopion seurakuntayhtymässä on pohdittu seurakuntien työyhteisöjen kehittämistarpeita 2000-luvun lopulta asti. Aktiivisesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä on jo nähtävissä tuloksia.

Työntekijät voivat paremmin

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Työhyvinvointikyselyn mukaan työtahdin kiristyminen ja työmäärän liiallinen kasvu on saatu taittumaan. Johtaminen ja esimiestyö ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Henkilöstön kokemat vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet erityisesti työnjakoon, työtehtäviin ja työmenetelmiin liittyvissä kysymyksissä. Myös sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt.

Kehittämistyötä jatketaan edelleen Järvi-Kuopion seurakunnassa, joka syntyi vuoden alussa rakennemuutoksen tuloksena. Kiinnostus työelämän laadun kehittämiseen on levinnyt Kuopion seurakuntayhtymästä myös muihin Kuopion hiippakunnan seurakuntiin.

Tuottavuuden pyöreä pöytä perustettiin vuonna 2007 työmarkkinakeskusjärjestöjen korkean tason elimeksi, jonka tarkoitus on tuottavuuden, työelämän laadun ja tuottavuusyhteistyön edistäminen ja näkyväksi tekeminen. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt sekä järjestöjä lähellä olevat tuottavuustoimijat.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie