Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kuinka säilyttää mielenrauha eristyksissä ollessa – opetus Kiinasta

 

Samuel Lamb, kiinalainen pastori, joka vietti yli 20 vuotta vankiloissa ja työleireillä.

Se että on karanteenissa omassa kodissaan koronaviruksen takia, ei ole sama asia kuin olla vangittuna uskonsa tähden.

Se on kuitenkin yksi eristyksen muoto, ja siksi voimme oppia jotakin niiltä, jotka ovat kokeneet paljon ankaramman ja pidempiaikaisen eristyksen. Tässä esitetään seitsemän asiaa, joita voimme oppia kiinalaisilta pastoreilta, jotka joutuivat viettämään useita vuosia elämästään kaltereiden takana. Nämä opetukset koottiin yhdeksän kiinalaisen pastorin haastatteluista.

Kuuntele Podcast Kiinasta

1. Hyväksy kärsimys Jeesuksen seuraamiseen kuuluvana asiana

”Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa.” (1. Piet. 4:12)

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Kaikki yhdeksän pastoria uskoivat, että Kristuksen seuraaminen ja kärsimys kulkevat käsi kädessä. Yksi ilmaisi asian näin: ”Koimme sen olevan normaalia – tiesimme entuudestaan, että se tulisi tapahtumaan, joten emme järkyttyneet. Jos haluaa seurata Jumalaa, täytyy hyväksyä tämänkaltainen seuraus.”
Vaikka emme joutuisikaan lähtemään kodeistamme, joudumme silti hyväksymään sen, että kärsimys on osa elämää, erityisesti silloin kun seuraa Jeesusta.

2. Luovu omastasi ja antaudu Jumalan tahtoon

”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” (Matt. 16:24b)

Päättäessään pysyä lujina uskossaan kiinalaiset pastorit olivat valmiita luopumaan kaikesta heille rakkaasta. Heidän päätöksensä hinta oli kova: terveyden, perheen, koulutuksen, tulevaisuuden ja elämän menetys. He kuvasivat ratkaisevia hetkiään kärsimyksensä keskellä, jolloin heidän oli tehtävä valinta luopua omastaan ja antautua Jumalan käyttöön.
Meidän on ymmärrettävä, että Jumala on kaikkivaltias. Jos ihmiset kysyvät, missä Jumala on, vastaus on yksinkertainen: ”Hän on valtaistuimellaan taivaassa.” Jumalan tahto on yksi vaikeimmista asioista ymmärtää. Meillä ei ole mitään, millä vastustaa Jumalan täysivaltaista tahtoa. Jeesus ei koskaan pyytänyt opetuslapsiaan olemaan samaa mieltä kanssaan. Hän käski heitä luopumaan elämästään ja seuraamaan Häntä, hinnalla millä hyvänsä.

3. Palvele Jumalaa ja lue pyhiä kirjoituksia kasvaaksesi hengellisesti

”Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä.” (Ap. t. 16:25)

Pastorit jatkoivat Jumalan palvelemista ja lausuivat pyhiä kirjoituksia vahvistuakseen hengellisesti vankeutensa aikana. Tämä sai heidät tunnustamaan syntinsä, osoittamaan armollisuutta toisia kohtaan ja heijastamaan Jumalan rakkautta. Jotkut jopa lauloivat hengellisiä lauluja, kuten ”Kun rukoilemme, armo taivaasta tulee. Kun rukoilemme, taivaan portti aukeaa. Kun rukoilemme, valtakunta tulee. Kun rukoilemme, voitto tulee.”

Jumalanpalvelus, laulaminen, rukoileminen, mietiskeleminen ja pyhien kirjoitusten lukeminen tai lausuminen palvelevat kaikki samaa tarkoitusta: ne kohdistavat mielesi ja sydämesi Jeesukseen. Uutisten ja sosiaalisten viestien vyöry COVID-19:stä saa meidät helposti masentumaan. Meidän täytyy pitää yllä tietoisuutta siitä, mikä on iankaikkista ja totta: Herramme Jumala.

4. Löydä salainen yhteisö (tai verkkoyhteisö!)

”Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.” (Saarn. 4:12)

Haastatellut kuvasivat muiden uskovien tukea tärkeäksi avuksi, joka auttoi heitä selviytymään vankeudestaan. Uskovat löysivät keinoja tukea toisiaan ja rukoilla yhdessä vankilassa ja työleireillä, riskeistä huolimatta. Yksi pastori avioitui vähän ennen pidätystään, ja hänen vaimonsa tuki merkitsi hänelle paljon.
Tunne siitä, että muut välittävät, merkitsee valtavasti – jopa silloin, kun et näe heitä. Eristys luo väärinymmärrystä, aiheuttaa erimielisyyttä ja tekee meidät haavoittuviksi. Ensimmäinen asia, minkä tämän maailman jumala tekee murtaakseen kristityn tai johtaakseen hänet harhaan, on eristää hänet. Toisaalta yksimielisyytemme kautta Jeesus saa kunnian. Seisokaa osana Kristuksen ruumista. Palvelkaa häntä koko perheen voimin ja pitäkää yhteyttä muihin kristittyihin puhelimitse tai digitaalisin välinein.

5. Koe Jumalan läsnäolo

”Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru.” (Ps. 34:18-21)

Useat haastatelluista kuvailivat kokemustaan Jumalan läsnäolosta epäilyksen ja epätoivon hetkinä. Yksi haastateltu muisti nähneensä näyssä Jeesuksen kuvan, joka muistutti häntä Jumalan rakkaudesta. Toinen haastateltu kuvaili epätoivon hetkeä, jolloin hän harkitsi hyppäämistä ulos ikkunasta päättääkseen elämänsä, mutta tuli pysäytetyksi kokiessaan Jumalan läsnäolon. Haastatellut uskovat kohtasivat Jumalan hyvin todellisella tavalla kärsimystensä hetkillä.

Jumala tekee erityisiä, hyväksi katsomiaan asioita erikoisissa tilanteissa. Meidän ei tulisi hukata tätä kriisiaikaa huvittelemalla, kunnes se on ohi. Voimme kohdata Jumalan odottamattomilla tavoilla. Kuten yksi vainottu uskova sanoi tällä viikolla: ”Jeesuksen rakkautta ei voi laittaa karanteeniin.” Voimme kokea Hänen rakkautensa JA jakaa Hänen rakkauttaan tänä erityisenä modernin historian aikana.

6. Samaistu Jeesuksen ja Hänen opetuslastensa kärsimykseen

”Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan, muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivun.” (Hepr. 13:3)

Kaikki pastorit olivat rohkaistuneet muistellessaan Kristuksen kärsimyksiä ja samaistuessaan niihin sekä muistaessaan varhaisen kirkon uhrauksia. Muistelemalla historiassa tapahtuneita Jumalan tekoja, Kristuksen kärsimyksiä ennen ristiinnaulitsemista ja sen aikana sekä Paavalin kokemuksia varhaisen kirkon aikana haastatellut olivat samaistuneet kärsivään Kristukseen ja Hänen seuraajiinsa.

Nykyisen tilanteen valossa voimme ehkä vähän helpommin ymmärtää niitä ja samaistua niihin, jotka joutuvat kärsimään uskonsa puolesta. Me emme ole vankeudessa, mutta tekemisiämme on rajoitettu. Koronakriisi voi viedä meitä lähemmäksi niitä, jotka oikeasti kärsivät (riippumatta siitä, minkä vuoksi he kärsivät).

7. Usko suurempaan tarkoitukseen

”Veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille.” (Fil. 1:12)

Useimmat pastorit olivat vakuuttuneita siitä, että Jumala oli käyttänyt Hänen seuraajiensa kärsimystä tuodakseen muita Kristuksen luo Kiinassa. Ymmärtäessään meneillään olevan elonleikkuun ja kärsimyksen tarkoituksen he löysivät rauhan kärsimyksensä keskellä.

Se mikä on suurenmoista apostoli Paavalin kirjoituksissa, on hänen taivaallinen näkökulmansa. Hän esittää aina kysymyksen: mitä Jumala tekisi tässä tilanteessa? Palveleeko se, mitä sinulle ja maailmalle sinun ympärilläsi on tapahtumassa, evankeliumin eteenpäin viemistä? Voitko sinä olla osa sitä?

 
Open Doors neliömainos artikkelin jälkeen