Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kristittyjen määrä laskee Amerikassa, evankelikaalien ei

 

Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Pew julkaisi tiistaina mittavan tutkimuksen amerikkalaisten uskonnollisista vakaumuksista.

Tutkimuksen merkittävin havainto oli uskonnollisesti sitoutumattomien (unaffiliated) suuri suhteellisen osuuden kasvu edellisestä tutkimuksesta. Vuonna 2007 heidän osuutensa oli 16,1 prosenttia, mutta vuoteen 2014 mennessä heidän osuutensa oli kasvanut peräti 22,8 prosenttiin. Samalla kasvava määrä uskonnottomista luonnehtii itseään ateistiksi (nyt 3,1 prosenttia amerikkalaisista) tai agnostikoksi (nyt 4 prosenttia). 15,8 prosenttia ei identifioi itseään millään erityisellä termillä.

Tutkimusjakson aikana kristittyjen määrä tilastoissa väheni huomattavasti. Suurimpia nettohäviäjiä olivat perinteiset protestanttiset, niin sanotut mainline-kirkot, joiden suhteellinen osuus tippui 18,1 prosentista 14,7 prosenttiin sekä katolinen kirkko, jonka osuus tippui 23,9 prosentista 20,8 prosenttiin.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Näiden kirkkokuntien jäsenmäärä tippui noin yhden Suomen verran eli viidellä miljoonalla ihmisellä. Roomalaiskatolisia on nyt noin kolme miljoonaa vähemmän.

Evankelikaalisten kristittyjen suhteellinen osuus pieneni tutkimusjakson aikana verrattain vähän: pudotusta oli 26,3 prosentista 25,4 prosenttiin. Lisäksi ”historiallisesti mustat protestanttikirkot” – joiden jäsenet kuvaavat itsensä suurimmaksi osaksi evankelikaaliseksi – säilyttivät osuutensa. Se on nyt noin 6,5 prosenttia amerikkalaista.

Nimellisestä kristitystä uskonnottomaksi

Mitä tutkimustulokset kertovat pintaa syvemmältä? Ed Stetzer, Lifeway Research-järjestön johtaja huomauttaa Christianity Today-lehden blogissaan, että tulokset heijastelevat ennen kaikkea siirtymää pois jonkin kirkkokunnan nimellisestä jäsenyydestä julkiseen uskonnolliseen sitoutumattomuuteen.

”Toisin sanoen ne amerikkalaiset, joiden kristillisyys oli vain nimellistä, jättävät nimen sivuun. Nyt he julkisesti ilmoittavat sen, mitä eivät tähänkään mennessä oikeastaan ole uskoneet,” Stetzer kirjoittaa.

Hän perustelee näkemystään sillä, että tutkitun seitsemän vuoden aikana evankelikaalien lukumäärä nousi 59,8 miljoonasta 62,2 miljoonaan samaan aikaan, kun katolisten ja mainline-kirkkojen jäsenmäärät laskivat vähintään saman verran.

Lisäksi amerikkalaisten ”millenniaalien” (eli Pew’n tutkimuksessa vuoden 1981 jälkeen syntyneiden) keskuudessa evankelikaalien osuus on pysynyt jokseenkin samana. Samoin kirkossakäyntitilastoissa ei näy Stetzerin mukaan juuri muutoksia.

Onnistuvatko evankelikaalit pitämään jäsenensä tulevaisuudessa?

Tutkimuksen mukaan päälinjat vaikuttaisivat olevan selviä: pelkästään kansallisuuteen, etniseen ryhmään tai suvun perintöön perustuva kristillinen identiteetti on romahtamassa Yhdysvalloissa samoin kuin se romahtaa paraikaa Länsi-Euroopassa.

Sen sijaan henkilökohtaisesti kristilliseen uskoon sitoutuneen väestön keskuudessa täysin samanlaista ilmiötä ei voida havaita.

Kiinnostavia kysymyksiä amerikkalaisten evankelikaalien tulevaisuuden kannalta ovat, kuinka hyvin he onnistuvat kasvattamaan lapsensa omaan traditioonsa ja kuinka paljon seurakuntiin liittyy uusia jäseniä.

Pew’n tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa evankelikaaleiksi kasvatetuista pysyy evankelikaalina, mutta esimerkiksi 15 prosenttia entisistä evankelikaaleista päätyy uskonnollisesti sitoutumattomaksi.

Toisaalta tätä menetystä kompensoi se, että ihmisiä liittyy evankelikaalisiin seurakuntiin enemmän kuin lähtee. Esimerkiksi 19 prosenttia mainline-kirkoista lähteneistä, 10 prosenttia entisistä katolilaisista ja 19 prosenttia entisistä uskonnottomista identifioivat itsensä nyt evankelikaaleiksi.

Lue tästä Pew’n tutkimusraportti.

Kuva: Kevin Dooley@Flickr.comCC BY 2.0.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie