Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kristittyjen auttajien verkostoituminen on tärkeää

 

Werner May

Älä jää yksin. Tämä on saksalaisen psykologin Werner Mayn viesti kristityille psykologeille, terapeuteille, lääkäreille ja muille auttamistyötä tekeville.

– Kokoontukaa yhteen, järjestäkää tapaamisia ja koulutuksia. Näyttäytykää yhdessä, May kehottaa. Sillä yhteenkokoontuminen merkitsee voimaa ja mahdollistaa asioita, joihin yksin ei pystyisi.

– Tarvitsemme toinen toistamme saadaksemme rohkaisua ja neuvoja, hän sanoo.

KRS Raamattukonf. 3.-16.6.

EMCAPPin perustaja ja puheenjohtajana toimiva Werner May on yksi maailman edelläkävijöitä psykologisen tiedon ja kristillisen uskon yhdistämisessä. Kirjainyhdistelmä EMCAPP tulee englanninkielisistä sanoista European Movement of Christian Anthropology, Psychology and Psychotheraphy.

Parikymmentä vuotta sitten perustettu EMCAPP ei ole virallinen järjestö vaan ennen kaikkea verkosto, jonka tarkoituksena on koota yhteen eri kulttuureista ja kristillisistä perinteistä tulevia psykologeja, psykoterapeutteja ja teologeja.  Verkosto julkaisee kristillisen psykologian ja terapian tutkimuksen alalta artikkelikokoelmaa, joka löytyy osoitteesta www.emcapp.eu.

Mayn kutsun yhteenkokoontumisen merkityksestä kuuli viikonloppuna Tampereen Teopoliksessa satakunta auttamistyön ammattilaista.  Konferenssissa pohdittiin erityisesti suhteen merkitystä esimerkiksi kiintymyssuhteiden ja sijaistraumatisoitumisen näkökulmista. Suomalaisten lisäksi paikalla oli osallistujia myös Virosta ja Italiasta sekä luennoitsijoita myös Saksasta ja Tanskasta.

Konferenssin järjesti  Suomen  ACC,  joka  niin  ikään  kokoaa  yhteen  kristillistä  terapiatyötä  tekeviä.

–  Yhteinen  keskustelu auttaa  ymmärtämään,  miten  kristillinen  maailmankatsomus  ja  ihmiskäsitys  voivat  näkyä  omassa  työssä,  konferenssia  järjestänyt  psykoterapeutti  Saara  Kinnunen  sanoo.

May heittää kuulijoilleen kolme sukupolvet ylittävää haastetta. Ensimmäinen niistä koskee eri psykologisten koulukuntien jo löytämiä ihmisen elämää koskevia aarteita.

– Näiden äärellä olemme kuin mehiläiset, jotka etsivät mettä lentäen kukasta kukkaan.  Mutta pelkkä meden kerääminen ei riitä. Meidän kristittyjen haasteena on tuottaa siitä edelleen hunajaa.

Toisena kutsuna May esittää pyynnön tuoda kristinuskon aarteita psykologiaan. Esimerkkeinä hän mainitsee kokemuksen suhteesta Jumalaan sekä anteeksiantamisen prosessin, jonka merkitystä on alettu korostaa psykologiassa vasta viime aikoina.

Kolmas haaste sisältää kysymyksen, miten toimimme Pyhän Hengen läsnäolon kautta.

– Jumala siunaa toisia meidän sydäntemme kautta, May toteaa.