Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kristittyjä perheitä karkotettiin yhteisönsä ulkopuolelle Laosissa

 
paalujen varaan rakennettuja taloja

Jos joku laosilaisen heimon jäsenistä päättää lähteä seuraamaan Jeesusta, hänen katsotaan hylänneen kulttuuriperintönsä, jolloin yhteisö puolestaan hylkää hänet.

Kristittyjä perheitä uhattiin karkottaa kylästään Laosissa, koska he olivat hylänneet animismin, jota heidän heimonsa harjoittaa. Lopulta kristityille annettiin lupa jäädä, mutta heidän oli siirrettävä talonsa yhteisön ulkopuolelle.

Kyläpäällikkö kutsui yllättäen kaikki kyläläiset koolle eräässä kylässä Pohjois-Laosissa viime tammikuussa. Hän uhkasi kristittyjä, etteivät he enää saisi asua kylässä elleivät kieltäisi uskoaan.

Nämä kahdeksan kristittyä perhettä, yhteensä 30 ihmistä, olivat palvelleet Jumalaa kylässään vuodesta 2020 lähtien.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Open Doorsin paikalliskumppani Somin* mukaan päällikkö perusteli kieltoa vetoamalla siihen, että kristityt uskovat eri tavalla muiden kyläläisten kanssa, eivätkä he siksi voisi elää yhdessä.

Kristityt uskovat eri tavalla muiden kyläläisten kanssa, eivätkä he siksi voisi elää yhdessä.

Heimo, johon nämä kristityt kuuluvat, harjoittaa pääasiassa animismia eli henkien ja henkivaltojen palvontaa. Jos joku heimon jäsenistä päättää lähteä seuraamaan Jeesusta, hänen katsotaan hylänneen kulttuuriperintönsä, jolloin yhteisö puolestaan hylkää hänet.

Yhteisöstä karkottaminen on katastrofi ihmiselle, joka saa elantonsa maanviljelyksestä. Se merkitsee tulojen menetystä ja koko elämän vakauden horjumista.

Uhkauksesta huolimatta Laosin kristityt kieltäytyivät luopumasta uskostaan. Somin mukaan he vastasivat päällikölle: ”Emme voi noudattaa käskyä ja palata animismiin, sillä haluamme pitää uskon Jeesukseen. Voimme silti elää samassa yhteisössä ja auttaa toisiamme.”

Uudet tilat yhteisön ulkopuolelta

Kun asiasta ei päästy yksimielisyyteen, jutun käsittely siirrettiin ympäristöseudun edustajien ratkaistavaksi.

”Kokouksessa 2. helmikuuta 2024 olivat mukana aluepoliisi, viranomaiset, kyläpäälliköt ja kristityt. Kun viranomaiset totesivat, että molemmat osapuolet voivat asua yhdessä, kyläläiset hylkäsivät päätöksen, ja kokous pitkittyi”, Som kertoo.

Lopulta kyläläiset antoivat kristityille luvan jäädä kylän alueelle mutta ei yhteisöön.

”Heidän käskettiin siirtää talonsa yhteisön asuttaman alueen ulkopuolelle”, Som kertoo.

”Kiitämme Herraa kokouksen onnistuneesta päätöksestä. Kristityt ovat helpottuneita saadessaan jäädä kotikyläänsä, vaikka joutuvatkin yhteisön ulkopuolelle. Siunatkoon Herra näitä hyväsydämisiä kyläläisiä, ja olkoot he rauhan tuojina yhteisössään. Rukoillaan, että kristityt voivat olla valona ja suolana oman yhteisönsä keskellä niin, että he voivat julistaa Jumalan sanaa ei-kristityille.”

”Nyt kristityillä on uudet hyvät tilat ja entiseen verrattuna turvallisempi alue, jossa voi kokoontua jumalanpalvelukseen.”

OPEN DOORSIN PAIKALLISKUMPPANI LAMTHAN*

Open Doorsin kumppanit pystyivät avustamaan uusien talojen rakennusmateriaalien hankinnoissa.

”Nyt kristityillä on uudet hyvät tilat ja entiseen verrattuna turvallisempi alue, jossa voi kokoontua jumalanpalvelukseen”, Lamthan*, toinen OD:n paikalliskumppani kertoo.

Tapahtuma muistuttaa laosilaisten veljiemme ja sisartemme kohtaamista kärsimyksistä, kun he haluavat seurata Jeesusta riskeistä huolimatta. Kiitos Jumalalle, että tähän ongelmaan löytyi ratkaisu.

 

*Nimi muutettu turvallisuussyistä.

 

Kuuntele podcast

Katso video

Lue lisää kristittyjen tilanteesta Laosissa.

 
Lahjoita A