Kristillisiä toimijoita yhteydessä Israelin politiikkaa kritisoivaan hankkeeseen

 

Kuvituskuva: Shutterstock

Muurinmurtajat-hanke kannustaa vastustamaan siirtokuntapolitiikkaa muun muassa Suomen Lähetysseuran kautta sekä Kirkon Ulkomaanavun tukeman kampanjan avulla.

Lokakuun alussa käynnistetty Muurinmurtajat on ”tavallinen suomalainen joukko, joka tekee rauhantyötä Palestiinan miehitystä ja Israelin harjoittamaa apartheid-politiikkaa vastaan jokaiselle sopivilla keinoilla”, hankkeen verkkosivuilla kuvataan. Vasemmistonuorten koordinoimaan hankkeeseen osallistuu kuusi nuoriso- ja opiskelijajärjestöä. Sitä rahoitetaan ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella, ja se kestää vuoden 2016 helmikuun loppuun.

 

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Kehotusta boikotointiin

Muurinmurtajat-verkkosivuilla jaetaan toimintaideoita Israelin politiikan vastustamiseen. Yksi esille nostettu toimintamuoto on kansainvälisen Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) -liikkeen tukeminen. BDS-liike pyrkii rauhanomaisin keinoin boikotoimaan kaikkia israelilaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, joiden voi katsoa hyötyvän palestiinalaisten oikeuksien rikkomisesta. Taloudellisen boikotin lisäksi BDS:n ohjelmaan kuuluu kulttuurinen ja akateeminen boikotti. Liikkeen strategian mukaisesti Muurinmurtajat kehottavat esimerkiksi järjestämään boikottitempauksia israelilaisia tuotteita myyvien jälleenmyyjien tiloissa.

Muurinmurtajat-sivuilla ovat läsnä myös kristilliset toimijat, sillä sivuilla suositellaan Suomen Lähetysseuran ja Kirkon ulkomaanavun tukeman Eappi-tarkkailuohjelman kampanjoita. Lähetysseuran Oikeus liikkua vapaasti -kampanjassa korostetaan palestiinalaisten oikeutta vapaaseen liikkumiseen, mikä ei toteudu tällä hetkellä. Kampanjaa on pidetty esillä maratonjuoksujen kautta Länsirannalla.

Eappi-ohjelman Alkuperä merkkaa -kampanjassa vaaditaan Israelin siirtokunnista tuleviin tuotteisiin merkintää. Kampanjan yhtenä keinona on yhteydenotto meppeihin, joilta pyydetään tekoja tuotteiden boikotoinnin edistämiseksi.

Eappi on kansainvälinen vapaaehtoisohjelma, joka lähettää ihmisoikeustarkkailijoita Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin. Kolmen kuukauden kestävän vapaaehtoisjakson aikana tarkkailijat seuraavat tilannetta alueella ja raportoivat palattuaan mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista.

 

”Israelia koskevat syytökset ovat räikeästi vääristeltyjä ja harhaanjohtavia”

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman jätti 9.10. hallitukselle kirjallisen kysymyksen Muurinmurtajat-hankkeesta. Hänen mukaansa yksittäisen valtion vastaisen toiminnan rahoittaminen julkisista varoista ei voi olla hyväksyttävää. Kansanedustajan mielestä hanke pikemminkin lisää vastakkainasettelua ja vihan ilmapiiriä kampanjoillaan ja teksteillään kuin edistää rauhaa. Kysymyksen allekirjoitti koko kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä.

“Muurinmurtajien nettisivut ovat sisällöltään todella yksipuoliset, ja Israelia syytetään suoraan apartheid-politiikasta. Israelin valtion vastustaminen ei ole mitään uutta. Kuitenkin vasta viimeisen 15 vuoden aikana Israel-vastaiset lobbausryhmät ovat muuttaneet taktiikkaansa ja rakentaneet kampanjansa sen väitteen ympärille, että Israel olisi apartheid-valtio. Tämä valhe on erityisesti BDS-liikkeen iskulause. Kyseessä on laskelmoitu strategia, jolla vedotaan arabien ja Israelin välisestä konfliktista tietämättömien ihmisten tunteisiin”, Östman toteaa kysymyksessään.

Kansanedustajan mukaan Muurinmurtajat syyttää Israelia vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja vertaa siirtokuntarakentamista sotarikokseen.

“Tarkasteltaessa lähemmin ihmisoikeustilannetta Israelissa, palestiinalaisalueilla ja ympäröivissä maissa, huomataan, että Israelia koskevat syytökset ovat räikeästi vääristeltyjä ja harhaanjohtavia. Israel on todellisuudessa ainoa maa Lähi-idässä, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja jossa ne on turvattu kaikille siellä asuville.”

Kysymyksessä hän myös painottaa, että vääryydet, joiden kohteeksi palestiinalaiset joutuvat Länsirannalla ja Gazassa omien johtajiensa toimesta, ovat vakavuudessaan sellaisia, joihin koko maailman tulisi puuttua.

“Palestiinalaisalueilla mielipiteen vapaus on rajoitettua, ihmisiä vainotaan ja sorretaan uskonnon perusteella, naisten asema on heikko ja viranomaisia arvostelevat toisinajattelijat ovat vaarassa joutua vangituiksi ja kidutetuiksi. Valitettavasti palestiinalaisjohto saa suojelua monilta kansainvälisiltä toimijoilta, kuten YK:lta, EU:lta ja kansalaisjärjestöiltä, jotka estävät sen vääryyksiin puuttumisen.”

Muurinmurtajat vastasivat Östmanin hallitukselle osoittamaan kysymykseen sivuillaan 12.10. He väittävät, että hankkeen tarkoitus ei ole olla Israelin vastainen eikä antisemitistinen, mitä heidän mielestään Östman vihjaa kysymyksessään. Muurinmurtajien mukaan eri kansainväliset elimet ovat tuominneet Israelin siirtokuntarakentamisen kansainvälisen lain vastaisena. “Miehityksen ja ihmisoikeusrikkomusten lopettaminen on ainoa keino luoda rauha alueelle”, sivuilla esitetään.

Vasemmistonuorten lisäksi Muurinmurtajissa ovat yhteistyössä Demarinuoret, RKP-nuoret, Sosialidemokraattiset opiskelijat (SONK), Vasemmisto-opiskelijat (Vasop) sekä Vihreät nuoret ja opiskelijat (ViNO).

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie