Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kristillisellä vankilatyöllä hyviä tuloksia Kuopiossa

 

ViaDian vankilatyö ei jää vankeusaikaan, vaan tukee ennen kaikkea vapautuneita vankeja.

Kuopion ViaDian kuntouttava tukitoiminta on saavuttanut hyviä tuloksia vertaistuella. Viime vuoden aikana vain kaksi vapautunutta vankia on palannut vankilaan.

Taloustilanteen kiristyessä vankilassa aloitetut kuntoutustoimet vähenevät ja myös vapautumisen jälkeiset tukitoiminnat ovat vaarassa. Vapaakirkon arvoihin sitoutunut ViaDia Pohjois-Savo ry järjestää kuntouttavaa tukitoimintaa vangeille. Yhdistys myy tukitoiminnan sosiaalipalveluna kunnille ja vankilalle sekä tekee järjestöjen kanssa tiivistä yhteistyötä.

– Tällaisessa tilanteessa yhdistyspohjainen ratkaisu on toimiva malli, ViaDian Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Pekka Matilainen sanoo.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Kuopion malliksikin kutsutulla vankien kuntoutustoiminnalla on saatu parin vuoden aikana hyviä tuloksia. Vuonna 2014 toiminnan piirissä oli lähes 160 ohjattavaa ja ainoastaan kaksi heistä palasi vankilaan takaisin. Vankilakierteen katkaisulla ja vangin auttamisella normaaliin elämään yhteiskunta säästää valtavasti.

– Vapautuville vangeille tärkeintä on päihteetön päivätoiminta. Valtaosa vangeista on päihdeongelmallisia, Matilainen kertoo.

Tulkkina viranomaisille

Vangeilla on yleensä vapautumisen jälkeen paljon asioitavaa viranomaisten kanssa. Asiointia vaikeuttaa usein viranomaisvastaisuus.

– Voimme toimia tulkkina viranomaisen ja vangin välissä, sillä puhumme molempien kieltä

Kuopiossa ViaDialla työskenteleekin useita kokemusasiantuntijoita, jotka ovat myöhemmin kouluttautuneet esimerkiksi sosiaalityöhön. Tarkoituksena on tarjota palvelut yhden luukun kautta niin, ettei vapautuneen vangin motivaatio elämänhallintaan huku byrokratiaan ja virastosta toiseen kulkemiseen.

ViaDia Pohjois-Savo järjestää myös tukiasuntoja, sillä osa vangeista vapautuu asunnottomuuteen. Asunnottomana on haastavaa saada elämä hallintaan ja pitää se päihteettömänä.

ViaDia Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Pekka Matilainen.
ViaDia Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Pekka Matilainen.

Kristillinen ajattelumalli

ViaDia aloitti Kuopion vankilassa kristillisen kuntoutusosaston toiminnan vuonna 2013. Kuusipaikkainen osasto toimii non stop -periaatteella, jossa vuoden aikana on käy 15 vankia. Osastolla vanki tutustuu alfa-kurssin kautta kristinuskon peruskysymyksiin ja osallistuu Krito-ryhmään, eli kristillisen toipumistyön vertaistuelliseen keskusteluryhmään.

– Kristilliseen ajattelutapaan vangit suhtautuvat yllättävän hyvin. Vankila on paikka, joka pysäyttää ihmisen, Matilainen kuvaa.

Kristinuskon peruskysymysten lisäksi osastolla opiskellaan muun muassa päihde- ja elämänhallintaa. Lisäksi vankila on tuonut opiskelumahdollisuudeksi esimerkiksi lukion terveystiedon kursseja ja Martat vetävät kokkauskurssia.

– Kurssin sisältö on ilmeisesti ollut vangeille odotetunlainen. Kahden vuoden aikana ei ole tullut yhtään keskeytystä vangin aloitteesta.

Vankilaläheteille oma passi

Kristillistä vankilatyötä tekevät ViaDian lisäksi muun muassa eri kirkot, Kan ry ja Citymission. Matilaisen mukaan keskinäinen yhteistyö on vahvaa ja sitä tehdään mielellään.

– Olemme kehittäneet kirkkojen yhteistyössä vankilalähettien koulutusmallin, jonka suorittanut saa vankilalähettipassin, Matilainen kertoo.

Kristillisen vankila – ja kriminaalityön yhteistyöverkosto suosittelee rikosseuraamuslaitokselle, että vankilaläheteiltä vaadittaisiin passia. Koulutus kestää kaksi vuotta ja on yhteensä viiden opintopisteen laajuinen. Sen avulla varmistetaan, että vankilalähetti osaa huomioida vankiloiden olosuhteet järjestäessään esimerkiksi alfa-kurssin vankilassa.

Suunnitteilla laajentaa muualle Suomeen

Pohjois-Savon alueella toimivaa ViaDian Varikko-kuntoutushanketta ollaan nyt laajentamassa maanlaajuiseksi. Suunnitteilla on laajentua Ouluun, Seinäjoelle, Jyväskylään, Lahteen ja Helsinkiin, jos rahoitus saadaan hoitumaan. Paikat valitaan sen mukaan missä ViaDialla on jo ruoka-aputyötä ja näin ollen seurakuntien tilat käytössään.

– Meillä on vahva verkosto auttaa huono-osaisia ihmisiä. Kuopiossa hieman yli puolet heistä on rikostaustaisia, Matilainen kertoo ruoka-aputyöstä, jonka kautta Itä-Suomen Varikko hanke saavuttaa noin 3000 ihmistä viikoittain.

ViaDia ry on vapaakirkon arvoihin sitoutunut diakoniayhdistys. Se on toiminut ViaDia-nimellä vuodesta 2007 kun Kristillinen raittiusliitto ry ja Sosiaalilähetys yhdistyivät. ViaDian päivätoimintakeskukset sijaitsevat paikallisten vapaakirkkojen tiloissa. Toimintaa rahoitetaan muun muassa ViaDia-toreilla eli kirpputoritoiminnalla ja erilaisilla kehittämishankkeilla.

 

Aiheet