Koululaisilta yli 13 000 euroa Etiopiaan

 

Nuorisotyönohjaaja Peter Ingman (vas.) luovutti kajaanilaiskoululaisten keräyksen varat Etiopian hyväksi. Vastaanottajina Suome

Kajaanissa luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan keräyksessä kymmenen koulua Kajaanista keräsi komeat 13 707 euroa.

Rahat menevät Etiopiaan, puolet Suomen Lähetysseuran, puolet Ortodoksisen kirkon ulkomaanavun kautta.

Kajaanin ev.lut. seurakunnan nuorisotyöntekijä Peter Ingman on organisoinut vuosittaisia päivätyö- eli taksvärkkikeräyksiä Kajaanin kouluissa useamman kerran. Viime vuonna keräys toteutettiin ensimmäistä kertaa ekumeenisesti yhteistyössä Kajaanin ortodoksisen seurakunnan kanssa.

Koululaisten keräämät varat menevät Etiopiaan Suomen Lähetysseuran aids-orpolapsiohjelmaan Dessieen sekä Ortodoksisen kirkon ulkomaanavun maaseudunkehittämishankkeeseen Etelä-Wollon alueelle. Kymmenen kajaanilaiskoulun oppilaista yli 85 prosenttia osallistui taksvärkkiin, päivätyöpalkka oli 10 euroa oppilasta kohden.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Kajaanin koululaiset ovat keränneet varoja lähetystyölle aiemminkin. Vuonna 2008 he kokosivat vajaa 8 000 euroa Lähetysseuran Tasaus-kampanjalle Kambodzhan lukutaitotyöhön.