Koronaepidemia näkyy teologiopinnoissa

 

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta sijaitsee Vuorikatu 3:ssa. Kuva: Sari Savela

Vuoden 2020 Kirkon teologikoulutustoimikunnan toimintakertomuksen mukaan etäopiskelu on viivästyttänyt opiskelijoiden valmistumista.

Piispainkokous keskusteli vuoden 2020 Kirkon teologikoulutustoimikunnan toimintakertomuksesta, jossa tarkastellaan teologikoulutusta erityisesti kirkon työn näkökulmasta.

Toimikunta on pannut merkille, että koronaepidemian aiheuttama etäopiskelu viivästyttää opintojen valmistumista, haastaa opiskelijoiden jaksamista ja vaikeuttaa seurakuntaharjoittelun järjestämistä.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Vuonna 2020 teologikoulutuksen aloitti yhteensä 290 opiskelijaa. Teologian maisterin tutkintoja valmistui tavanomaista enemmän (284), mikä selittyy Helsingin yliopiston osalta sillä, että tutkintorakenteen uudistamisen siirtymäaika päättyi. Teologian maistereiksi valmistuneista 125:llä oli kelpoisuus kirkon pappisvirkaan. Åbo Akademista valmistuneista teologian maistereista vain pienellä osalla (v. 2020 12 %) on kelpoisuus kirkon virkaan.

Pappisvihkimysten määrä väheni huomattavasti koronaviruspandemian aikana. Papiksi vihittiin 64 maisterin tutkinnon suorittanutta vuonna 2020. Edellisenä vuonna vihkimyksen sai 80 maisteria, mikä on pitkäaikaisen keskiarvon mukainen määrä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on edelleen merkittävin yksittäinen teologien työllistäjä.

Kirkon viestintä