Kolme vinkkiä avioliiton kesään – ”Millaisia rutiineja oli silloin, kun elettiin parisuhteessa onnellista vaihetta?”

 

Päivittäiset pienet teot luovat yhden ison tarinan ja suuret asiat tapahtuvat usein huomaamatta pitkän ajan kuluessa, Hanna Ranssi-Matikainen kuvailee. Kuvituskuva. (Carle Rae Hobbins / Unsplash)

Parisuhdetaidot ovat jokaisen ulottuvilla, asiantuntija Hanna Ranssi-Matikainen muistuttaa.

Korona-aika on haastanut parisuhteita. Kesä puolestaan on ihan tutkitustikin otollista aikaa hoitaa parisuhdetta ja lähestyä puolisoa, jos yhteys on päässyt väljähtymään. 

– Jos ihminen on pettynyt parisuhteeseensa, tilanteen kanssa pystyy elämään, kun on muita yhteisöjä, joiden avulla ”hengittää ulos”. Korona-aika vei ne pois ja suhteissa koettu yksinäisyys korostui, Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen kuvailee. 

SRO-PK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Kesällä ihmisellä voi olla enemmän voimavaroja kuin talven pimeydessä. 

– Kesällä on ehkä erityisellä tavalla mahdollista lähestyä puolisoa ja osoittaa hyvyyttä häntä kohtaan. Voi vaikka miettiä, millaisia rutiineja oli silloin, kun elettiin parisuhteessa onnellista vaihetta, ja pyrkiä palauttamaan niitä arkeen.

”Jos on puoliso, hänestä on syytä iloita.”

Ranssi-Matikainen korostaa, että parisuhdetaidot ovat jokaisen harjoiteltavissa. 

– Suurin osa niistä on arkista käytännönläheistä hyväntahtoisuutta puolisoa kohtaan. Romanttinen rakkaus taas on enemmänkin parisuhteen starttimoottori.

Parempi avioliitto ry:n käytännönläheiseen näkökulmaan kuuluu se ajatus, että parisuhteeseen on olemassa periaatteet ja pelisäännöt, joiden noudattaminen yleensä johtaa hyvinvoivaan parisuhteeseen. 

– Pelisäännöt voi opetella vaikkapa kurssilla. Onneen on monta eri reittiä, mutta niitä kaikkia yhdistää se, että parilla on suhdetaitoja ja niitä myös tietoisesti kehitetään. 

Hyvien tapojen toteuttaminen arjessa jää tietysti jokaisen omalle vastuulle. 

Silloin kun työ parisuhteen eteen ei tuota toivottua tulosta, juuri hyväntahtoisuus astuu merkittävään rooliin. Sitä tarvitaan niin itseä kuin toista kohtaan. 

Vaikka Ranssi-Matikainen toivoo kaikkien parien luopuvan erityisesti kesällä elämän suorittamisesta, parisuhteen kohentamisessa sinnikkyys on merkittävässä roolissa. 

– Päivittäiset pienet teot luovat yhden ison tarinan ja suuret asiat tapahtuvat usein huomaamatta pitkän ajan kuluessa. Vähittäinen kasvu oikeaan suuntaan on tärkeintä, Ranssi-Matikainen kuvailee. 

– Jo tänään jokainen voi katsoa puolisoaan hyväksyvästi silmiin ja puhua hänelle kauniisti. Jos on puoliso, hänestä on syytä iloita. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Suurin osa parisuhdetaidoista on arkista käytännönläheistä hyväntahtoisuutta puolisoa kohtaan, Hanna Ranssi-Matikainen sanoo. – Romanttinen rakkaus taas on enemmänkin parisuhteen starttimoottori. (Jani Laukkanen)

Korona-aika on ollut haaste myös avioliitto- ja parisuhdetyötä tekeville järjestöille. 

– Puolitoista viime vuotta on ollut selviytymistaistelua ja sen miettimistä, miten voisimme uudenlaisessa tilanteessa auttaa pariskuntia, Hanna Ranssi-Matikainen kuvailee. 

Parempi avioliitto ry on Suomen tunnetuimpia ja suurimpia avioliittotyötä tekeviä järjestöjä, jonka juuret ovat lähes 50 vuoden syvyydessä. Vuosittain sen tapahtumiin osallistuu yli 1 200 paria. 

Avioparityössä näkyy suomalaisten ja meitä ympäröivän maailman muuttuminen vuosikymmenten aikana, Ranssi-Matikainen kertoo. Puhumattomuus ei ole enää pariskuntien pahin kompastuskivi, vaan nyt haastaa yksilökeskeisyys. 

– Voi olla vaikeaa aidosti kuulla toisen kokemusta asioista. Puhuminen on myös turhaa, jos ei muuta käytöstään ja halua sitoutua toimimaan puolison ja parisuhteen hyvinvoinnin eteen. 

– Olisi tärkeää löytää uudenlainen toimintamalli ja sitoutua siihen. Oleellisimpia kysymyksiä ovat, mitä minussa tapahtuu ja mitä asiaa voisin käsitellä itsessäni – pitäisikö minun luopua jostakin parisuhteeni hyväksi? 

 

”Verkossakin syntyi luottamus” 

Marianne ja Antti Lehikoinen toimivat ryhmänohjaajina Parempi avioliitto ry:n Muutokseen-kurssilla heinäkuun alussa. Lehikoisten mielestä verkkokurssit ovat hyvä tapa osallistua parisuhdekurssille, jos livekurssia ei voida järjestää tai se on itselle hankala vaihtoehto. 

– Yllätyin siitä, miten ryhmäkeskusteluihin syntyi läheinen tunnelma myös ruudun kautta, Marianne Lehikoinen sanoo. 

– Oli mukavaa nähdä, miten lähes välittömästi osallistujien välille syntyi luottamus, Antti Lehikoinen täydentää. 

Lehikoiset arvelevat, että eniten verkkokurssin ilmapiiriin vaikuttaa luennoitsijoiden avoimuus ja rohkeus avata omaa elämänsä kurssilaisille. 

Toisaalta on kiistatonta, että kurssipaikan tunnelma ja ilmapiiri ei välity ruudun kautta. 

Lehikoisilla on muutama vinkki verkkokurssia harkitseville pareille: 

– Lounasruokien tulisi olla nopeasti valmistettavissa tai lämmitettävissä. Fyysinen ympäristö kannattaa järjestää niin, ettei siitä tule kotityöt mieleen, eikä iltojakaan kannata käyttää kotityörumbaan vaan rauhoittua ja tehdä esimerkiksi kurssilta saatavia mukavia iltatehtäviä. (AV) 

 

Kolme tekoa parisuhteen hyväksi tänä kesänä 

  1. Tehdään jotakin, josta jää yhteinen hyvä muisto. Pidetään vaikkapa spontaanit lettukestit.
  2. Ilmapiirin kiristyessä sovitaan, että ei puhuta asiasta nyt vaan käsitellään sitä myöhemmin rakentavasti. Sovitaan tarkasti, milloin asiaan palataan.
  3. Annetaan arjessa toiselle pieniä kosketuksia, esimerkiksi lasketaan käsi puolison olkapäälle.

 

Aiheet