Kolme neljästä suomalaisesta osallistuu hyväntekeväisyyteen

 

Valtaosa suomalaisista suhtautuu lahjoittamiseen myönteisesti ja myös osallistuu hyväntekeväisyyteen. Kohteen henkilökohtainen tärkeys on keskeisin syy antamiseen.

Suomalaisista 74 prosenttia osallistuu jollain tavalla hyväntekeväisyyteen, selviää Taloustutkimuksen tuoreesta kyselystä. Kolmasosas suomalaisista antaa satunnaisesti eri keräyksiin tai järjestöille. Joka kymmenes (12 %) lahjoittaa säännöllisesti yhdelle järjestölle. Seitsemän prosenttia suomalaisista tukee säännöllisesti useampaa järjestöä.

Kolehtikeräyksiin osallistuu 12 prosenttia kansalaisista. Osa (11 %) ei lahjoita rahaa, vaan osallistuu muuten esimerkiksi vapaaehtoisena, myyjäisissä tai tavaralahjoituksin.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Lahjoittajille kohteen tärkeys henkilökohtaisesti (43 %) oli tärkein syy tehdä lahjoitus. Toiseksi tärkein peruste oli halu olla mukana muuttamassa ja parantamassa maailmaa (18 %).

Vastaajista 81 prosenttia koki, että he tietävät tarkasti tai suurin piirtein, miten lahjoitusvarat käytetään. Lahjoittajat saavat tietoa lahjoituskohteesta ja saavutetuista tuloksista monen eri kanavan kautta. Useimmin tietoa saadaan sosiaalisesta mediasta (25 %), keräystahojen verkkosivuilta (24 %) sekä keräystahojen lähettämistä kirjeistä (22 %) ja lehdistä (21 %).

Lahjoitusvarat elinehto monelle yleishyödylliselle toimijalle

Lahjoittamiseen liittyvissä asioissa korostuu rahaa keräävän tahon luotettavuus. Peräti 94 prosenttia kyselyyn osallistuneista piti tätä erittäin tärkeänä. Erittäin tärkeäksi koettiin myös se, että lahjoitus käytetään hyväntekeväisyyteen tai yleiseen hyvään (84 %).

– Yksityisihmisten lahjoitusten tukeminen erilaisin julkisin keinoin, esimerkiksi verohelpotuksin, olisi tunnustus kansalaisjärjestöjen toiminnan merkityksestä yhteiskunnalle. Monessa Euroopan maassa tällaisia kannustustoimia on jo kehitetty, kertoo Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

– Tässäkin tutkimuksessa esiin tullut kansalaisten tahto ja halu tukea hyväntekeväisyyttä on mahdollisuus luoda Suomeen aitoa lahjoittamisen kulttuuria. Lisäksi lahjoitusvarat ovat elinehto monelle yleishyödylliselle toimijalle, Tornikoski muistuttaa.

*

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen VaLan ja sen yhteistyökumppaneiden kehitysjärjestöjen kattojärjestö Kepa ry:n ja Olympiakomitean toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Maaliskuussa 2017 toteutettuun kyselyyn haastateltiin yhteensä 1034 henkilöä.

VaLa ry:hyn kuuluu noin 50 jäsenjärjestöä. Mukana on myös useita kristillisiä yhdistyksiä ja järjestöjä.