Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kolme lähetysjärjestöä perusti yhteisen Järjestöapu Oy:n

 
Kolikoita ja seteleitä rahalippaan edessä.

Uudelle toimintamallille syntyi tilaus, kun kahdessa lähetysjärjestössä eläköityy tänä vuonna taloushallinnon työntekijöitä. Tulevaisuudessa tukipalvelut voivat laajentua taloushallinnosta myös tietotekniikka- ja hankintayhteistyöhön. Kuva: Pixabay.

Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Medialähetys Sanansaattajat perustivat kesällä Järjestöapu Oy:n. Sen toiminta-ajatuksena on tiivistää järjestöjen yhteistyötä keskittämällä taloushallinnon palveluita.

– Yhdessä olemme enemmän kuin yksin, ajatusta kiteyttää Kylväjän talous- ja hallintojohtaja Petri Javanainen, joka toimii myös Järjestöapu Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeli yhtyy ajatukseen ja iloitsee järjestöjen välisestä yhteistyöstä.

KRS Krito 10.-23.6.

– Kirjanpitoala on uudistunut viime aikoina paljon. Talouden ja kirjanpidon työtehtävät tulevat koostumaan sekä kirjanpidon tuntemuksesta että ohjelmisto-osaamisesta, ja tämän lisäksi tarvitaan vielä paljon neuvonta- ja viestintätaitoja.

Yhteistyöllä tavoitellaan ensisijaisesti tehtävien hoidon ammattimaisuutta ja vastataan pienten taloustiimien haavoittuvuuteen. Usein järjestöissä on esimerkiksi vain yksi palkanlaskija, jolloin lomien ja sairauspoissaolojen järjestäminen on vaikeaa. Lähetysjärjestöjen tapauksessa moniin tehtäviin sisältyy lisäksi kansainvälisiin maksutilanteisiin liittyviä vaatimuksia, joista harvalla työntekijällä on kokemusta.

Perustetun yhtiön on tarkoitus keskittyä palvelemaan erityisesti kristillisiä järjestöjä niiden mahdolliset piirijärjestöt ja tytäryhtiöt mukaan lukien. Tulevaisuudessa tukipalvelut voivat laajentua myös tietotekniikka- ja hankintayhteistyöhön.

Eläköitymiset taustalla

Uudelle toimintamallille syntyi tilaus, kun kahdessa järjestössä eläköityy tänä vuonna taloushallinnon työntekijöitä. Neuvottelut ja selvitystyöt yhteistoiminnasta ja uuden yhtiön perustamisesta aloitettiin keväällä 2021. Yhdistysten hallitukset tekivät perustamispäätöksensä maalis-toukokuussa 2022.

Järjestöapu Oy:n toiminta käynnistyi elokuun alussa ja sen toimitusjohtajana toimii tradenomi (AMK) Carita Sankamo. Kun perustajajärjestöjen palvelut on saatu syksyn aikana määriteltyä ja toimintaan, avataan mahdollisuus myös muille järjestöille liittyä asiakkaaksi.

– Tällainen yhteistyö on uusi avaus kristillisten järjestöjen kentässä. Olen tässä yhteydessä käyttänyt termiä järjestöekumenia, Petri Javanainen toteaa.

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa