Kirkosta on eronnut tänä vuonna jo 17 000 ihmistä

 

Kirkonkuvapankki/Aarne Ormio

Puolen vuoden aikana Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta on eronnut 17 000 ihmistä eroakirkosta.fi-palvelun kautta. Palvelun tiedotteen mukaan määrä on 2000-luvun ensimmäisten vuosipuoliskojen kolmanneksi suurin.

Puolet eronneista on alle 30-vuotiaita. Naisia heistä on 45%. Palvelun mukaan eroajien ikä- ja sukupuolijakaumat ovat samanlaisia verrattuna edellisiin vuosiin.

Eroakirkosta.fi-palvelun saamien palautteiden mukaan kirkon suhtautuminen pakolaisiin on yksi syy eroamiseen. Palautteissa, joissa kritisoitiin kirkon suhtautumista pakkopalautuksiin, koroistui miesten osuus.

SEKL Neliöb. vko 12. MJa

Monet kritisoivat myös kirkon suhtautumista avioliittolakiin. Toisten mielestä kirkon suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin pareihin on liian myönteinen, kun taas toisten mielestä se on liian kielteinen.

– Kirkon kaikki toiminta lisää eroja. Kyse on lähinnä siitä, mihin ryhmiin eropiikki kulloinkin osuu voimakkaimmin, palvelun tiedottaja Kaj Torrkulla kommentoi tiedotteessa.

Eroakirkosta.fi arvioi, että kirkosta eroaa tänä vuonna noin 51 000 jäsentä. Jos arvio toteutuu, vuodesta tulee jäsenkehityksen kannalta kolmanneksi synkin, koska eroamisten lisäksi kuolleiden ja kastettujen erotus on entistä suurempi. Arviossa tasa-arvoisen avioliittolain odotetaan tuottavan enää vain yksittäisiä eropiikkejä.

 

 

 

Aiheet

,