Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkosta eronneet vaitonaisia eron syistä

 

Helsingin seurakuntayhtymä on pyrkinyt kartoittamaan kirkosta eronneiden motiiveja alueellaan. Seurakuntayhtymästä on lähetetty pian kahden kuukauden ajan eronneille kirjeitä, joissa pyydetään palautetta eron syistä.

Noin 11 000 Helsingin alueella kirkosta eronneesta kuitenkin vain 130 on antanut selontekoa eroamisen motiiveista.

Palautteissa kerrottiin kirkosta eroamiselle useitakin eri syitä. Yleisimmäksi eroamissyyksi mainittiin liki puolessa palautteista kirkon suvaitsemattomuus. Erityisesti homoseksuaalisuus mainittiin 52 palautteessa.

Toiseksi yleisimpänä syynä mainittiin ideologiset syyt, kuten uskon puute Jumalaan. Osa myös kertoi uskovansa eri tavalla kuin kirkko opettaa tai kirkolla ei koettu olevan merkitystä omassa elämässä. Osa mainitsi syyksi liittymisen toiseen kirkko- tai uskontokuntaan.

SEKL neliöb. 13.-16.6.

Vastaajista naisia on ollut yli puolet, 74, miehiä vastaajissa on ollut 57. Nuorin palautteen antaja oli 20-vuotias vanhin 82.

Palautteista suurin osa annettiin www.helsinginseurakunnat.fi/eropalaute-verkkosivujen kautta. Osa vastauksista lähetettiin sähköpostilla osoitteeseen eropalaute.helsinki@evl.fi, vain muutama palaute on tullut postitse.

Kirjettä kirkosta eronneille ja palautteen antamisen mahdollisuutta pidettiin vastauksissa pääosin myönteisenä asiana. Monissa palautteissa arvostettiin kirkon toimintaa ja sitä hyvää työtä, jota kirkossa tehdään, mutta edellä luetellut syyt joko yksin tai yhdessä riittivät syyksi eroamiseen.