Kirkon vastaus etsijöille on katekumenaatti

 

Katekumenaatti on vaikea nimi lausuttavaksi. Mitä se sitten tarkoittaa?

Nimi tulee alkukirkon kasteopetuksesta. Juuri tätä on katekumenaattityö on tänäänkin.

Se syventää aikuisten elämäntilanteisiin ja uskoon liittyviä kysymyksiä. Luterilainen kirkko järjestetää sitä seurakunnissa eri puolilla Suomea

Pienryhmämuotoinen työskentely noudattaa kirkkovuoden rytmiä ja kestää noin vuoden. Ryhmässä on mahdollisuus oman uskon ja hengellisen elämän hoitamiseen ja syventymiseen seurakuntayhteydessä. 

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Katekumenaatissa on neljä vaihetta: tervetulon, kasvun, syventymisen ja yhteyden ajat. Pienryhmässä on etsijöitä, matkakumppaneita, ohjaaja ja ryhmän pappi. Matkakumppani on seurakuntalainen, joka jakaa etsijöiden kanssa kokemuksia omasta elämästään kristittynä.

– Nykyajan ihminen osaa ja haluaa itse asettaa elämänsä kysymykset. Hän etsii kuitenkin myös yhteisöllisyyttä ja tukea.

– Kokemus siitä, että kuullaan ja arvostetaan, auttaa käsittelemään elämän sirpaleisuutta ja alituista muutosta, sanoo aikuiskasvatuksen työalasihteeri Sinikka Metsätähti Kirkkohallituksesta.

Toiminta käynnistyi vuonna 2007

Ensimmäiset ryhmät käynnistyivät syksyllä 2007 Vaasan ruotsinkielisessä seurakunnassa ja keväällä 2008 Kallion seurakunnassa Helsingissä. Vuonna 2010 katekumenaatti-ryhmiä toimi jo kaikkien hiippakuntien alueella.

– Kristillinen usko on tie yhä syvempään elämänyhteyteen Jumalan kanssa. Matkalla olevien kysymykset ja syvimmät tunnot muodostavat katekumenaatin punaisen langan.

– Vastauksia etsitään yhdessä ja rohkaisua saadaan toisilta saman tien kulkijoilta. Ihminen kaipaa luonnostaan Pyhyyden kokemusta. Katekumenaatin ohjaajan oppaan laatiminen on osa kirkon Pyhä-projektia, Sinikka Metsätähti jatkaa.

Katekumenaatti perustuu alkukirkon varhaiseen kasteopetukseen ja toimintamalliin, jolla aikuisia ohjattiin kirkon yhteyteen. Katekumenaatti otettiin uudelleen käyttöön Ranskassa 1900-luvun puolivälissä, kun havaittiin kirkon jäsenyyden olevan monelle aikuiselle vain muodollisuus. 

Katekumenaatti tulee kreikankielen sanasta katechein, joka tarkoittaa ohjata, opettaa ja näyttää tietä.

 

 
Artikkelibanneri perussanoma