Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkon ulkoasiainosasto: Suhteet vähemmistökirkkoihin edelleen hyvät

 

Kimmo Kääriäinen

Yksittäisten luterilaisten piispojen avioliittolausunnot eivät ole olleet kirkkojen välisissä tapaamisissa esillä, Kirkon ulkoasiainosaston johtaja Kimmo Kääriäinen sanoo.

Evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta suhteet vähemmistökirkkoihin ovat edelleen hyvät, toteaa kirkon virallista ekumenista kanssakäymistä koordinoivan Kirkon ulkoasiainosaston johtaja Kimmo Kääriäinen tämän viikon Ristin Voitto -lehdessä.

Lehden haastattelussa Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo, Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen ja Helluntaikirkon johtaja Pekka Havupalo kommentoivat yhteisöjensä suhdetta evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

KRS Krito 10.-23.6.

Kaikki neljä kuvaavat kirkkonsa ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisiä välejä vähintäänkin asiallisiksi. Silti moni näkee suhteissa tapahtuneen viilenemistä vaikkapa 1990-luvun ilmapiiriin verrattuna. Havupalo arvioi myös luterilaisen kirkon olleen arkkipiispa Kari Mäkisen kaudella omalta puoleltaan vähemmän aktiivinen suhteessa vapaakristillisiin kirkkoihin.

Kimmo Kääriäinen ei koe kirkkojen suhteiden huonontuneen eikä luterilaisen kirkon vähentäneen kanssakäymistään vapaakirkkojen kanssa; päinvastoin sitä on runsaasti niin kirkkojen välisten kahdenvälisten tapaamisten kuin Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan muodossa.

RV:n jutussa vähemmistökirkkojen johtajat ilmaisevat myös huolensa joidenkin luterilaisten piispojen perinteisestä kristillisestä avioliittonäkemyksestä poikkeavien lausuntojen vuoksi. Kääriäisen tietojen mukaan yksittäisten piispojen kannanotot eivät ole toistaiseksi olleet kirkkokuntien välisissä virallisissa tapaamisissa esillä.

– Jatkossa on varmasti tarpeen keskustella erikseen myös tästä aiheesta.