Elämäntaito: Lentokonemekaanikon hämmästyttävä ura: Mediatalon toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen on nyt myös lähetyslentäjien puheenjohtaja

Kirkon tutkimuskeskus myöntää apurahaa 21:lle tutkijalle vuonna 2018

 

Pietari Hannikainen tuktii jumalanpalvelusyhteisöjä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Hannikainen sai kirkon tutkimuskeskukselta apurahaa 20 880 euroa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

Suurimmat apurahat, 20 880 euroa kukin, saavat Pietari Hannikainen, Katri Karhunen, Riikka Myllys ja Minttu Väisänen. Myönnettävien vuoden 2018 apurahojen yhteissumma on noin 247 300 euroa.

Hannikainen tutkii uusia jumalanpalvelusyhteisöjä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Karhusen tutkimuskohde on musliminaiset ja uskonnollinen pukeutuminen terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla Suomessa. Myllyksen englanninkielinen tutkimus “Spirituality in the loops. Handicraft making as an everyday religion of woman” käsittelee käsitöiden tekoa ja naisten uskonnollisuutta.

Väisäsen tutkimusaihe on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestöjen vaikuttaminen poliittiseen järjestelmään pakolaiskysymyksissä ja konfliktien ehkäisemisessä 1990−2015.

Perheniemi neliöb. vkot 23-24. MJa

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahasäännön mukaan keskukselle osoitetuista varoista myönnetään vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahojen painopistealueet vuosille 2018−2021 ovat kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa, kirkko ja yhteiskunnan murros, uskontojen ja kulttuurin kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa, kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen sekä kristillisen perinteen välittyminen.

Kirkon viestintä