Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkon tutkimuskeskus myönsi apurahoja 25 henkilölle

 
kaupunkikuva-jossa-ihmisiä-taustalla-puinen-laivamainen-rakennus-joka-on-Kampin-kappeli

Kampin kappeli suljettiin syyskuussa 2022 ja avattiin uudestaan keäkuussa 2023. Heinäkuun alusta kappelissa otettiin käyttöön pääsymaksu. Kuva: Aarne Ormio/Kirkkohallitus

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat vuodelle 2019 on myönnetty 25 henkilölle. Apurahojen yhteissumma on 269 505 euroa. Tutkimuskeskuksen apurahoja myönnetään kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Myöntämiskriteereinä ovat tutkimustulosten sovellettavuus kirkon ja seurakuntien päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä, tutkimusaiheen ajankohtaisuus ja kiinnostavuus, tutkimussuunnitelman selkeys, kypsyys ja toteuttamiskelpoisuus, tutkijan pätevyys sekä tutkijan apurahan tarve.

Tutkimusten painopistealueet vuosille 2018–2021 ovat:

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.
  • Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa
  • Kirkko ja yhteiskunnan murros
  • Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa
  • Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen
  • Kristillisen perinteen välittyminen

Suurimmat apurahat (20 880 €) myönnettiin Pietari Hannikaiselle (Uudet jumalanpalvelusyhteisöt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa), Ida Ulrica Heikkilälle(Tradition Witnessing to the Truth. The Concept of ”Zeugnis” in German Protestant-Catholic Ecumenism), Katri Karhuselle (Musliminaiset ja uskonnollinen pukeutuminen terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla Suomessa), Joona Korteniemelle (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ekklesiologia 1960-1979) sekä Tia Liuskille (Suomalaisten sotilaspappien professio murroksessa: asiantuntijuuden kehittyminen moniammatillisessa, monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä).

Lista kaikista apurahan saajista löytyy tästä.

Kirkon viestintä