Kirkon tutkimuskeskuksesta tutkimus

 

Dosentti Mikko Malkavaara on koonnut Kirkon tutkimuskeskuksen historian ja kehityskaaren kirjaksi.

Tuore julkaisu ”Tutkiva kirkko – Kirkon tutkimuskeskus kirkon tutkimuspolitiikan toteuttajana 1964-2009” tarjoaa tietoa kirkon tutkimuksen kehityksestä viime vuosikymmeninä.

Julkaisu valottaa, miten eri tieteenalat, tutkimusmenetelmät ja niistä käyty keskustelu ovat vaikuttaneet tutkimuskeskuksen toimintaan.

– Tutkittavat aiheet ovat liikkuneet kirkon toiminnasta arjen eettisiin kysymyksiin, mutta uskonnolliset liikkeet ja suomalaisten uskonnollisuuden jatkuva havainnointi ovat olleet laitoksen toiminnan keskeinen juonne, Mikko Malkavaara kiteyttää.

Tampereella sijaitseva Kirkon tutkimuskeskus huolehtii, että kirkko saa tarvitsemaansa luotettavaa ja riippumatonta tutkimustietoa ja yhteiskunta tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Historiansa alkuvaiheessa tutkimusten painopisteinä olivat henkilöstö, talous ja hallinto sekä seurakunnan toiminta. Vähitellen painopiste siirtyi ihmisten jokapäiväisen elämän eettisiin kysymyksiin, kuten avioliittoon ja -eroihin, aborttiin, homoseksuaalisuuteen ja lääketieteen etikkaan.

Lähetystyö merkittävä tutkimuskohde

Merkittäviä tutkimuskohteita ovat olleet diakonia, lähetystyö, evankelioiminen sekä viestintä. Näitäkin enemmän on koottu tietoa jumalanpalveluselämästä ja kirkossakäynnistä.

Tutkimuskeskus on seurannut läheltä kirkon muutosta modernissa yhteiskunnassa. Nopeaa reagointia ovat osoittaneet muun muassa tutkimukset seurakuntien yhdistymisistä, laman vaikutuksesta sekä lainsäädännön muutoksen takia vilkastuneesta kirkosta eroamisesta.

Säännöllisesti laadittua Kirkon nelivuotiskertomusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta on totuttu arvostamaan Kirkon tutkimuskeskuksen päätuotteena. Seuraava nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011 ilmestyy ensi vuonna.

 
Artikkelibanneri perussanoma