Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kirkon perheneuvonta palvelee edelleen – nyt etäyhteyksin

 

Kirkon perheneuvonnasta voi hakea apua perheen ja parisuhteen ongelmiin.

Poikkeustilanteen aikana kirkon perheneuvonta tapahtuu pääsääntöisesti etäyhteyksien välityksellä. Näin työ voi jatkua jo ennestään asiakkaina olevien parien ja perheiden kanssa.

Myös uudet asiakkaat voivat hakea apua parisuhteen ja perheen vaikeuksiin.

”Asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä, ettei perheneuvonnan aikaa siirretä, vaan sitä tarjotaan tässä tilanteessa videovälitteisesti tai puhelimitse”, kertoo perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen Kirkkohallituksesta. ”Osa asiakkaista on perunut aikansa, joten myös uusille asiakkaille on tilaa. Parisuhde voi joutua lujille tilanteessa, jossa on paljon huolta ja uuden arjen rakentaminen vie voimavaroja ja energiaa. Tarve perheneuvonnalle ei ole vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Myös vertaisryhmiä on avattu verkossa tapahtuviksi”, kertoo Pettinen.

KRS Krito 10.-23.6.

”Haluamme tukea perheitä jo nyt, kriisin aikana, että vaikeudet eivät kasautuisi ja vaikeutuisi poikkeustilanteen jatkuessa. Kun lapset ovat kotona etäkoulussa ja vanhemmatkin tekevät työnsä etänä, tilaa ja aikaa videovälitteiselle pariterapialle ei helposti löydy. Kuitenkin monelle voi riittää jo tieto siitä, että ammattilaisen kanssa on mahdollista jutella mieltä painavista asioista.”

Kirkon perheneuvonnassa varaudutaan perheneuvonnan kasvavaan tarpeeseen myös poikkeustilanteen jälkeen.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 41 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Valtaosa perheneuvonnan asiakkaista on työikäisiä lapsiperheiden vanhempia. Vuonna 2019 kirkon perheneuvonnassa tavattiin noin 18 500 asiakasta yhteensä yli 90 000 kertaa. Asiakkaista oli miehiä yli 40 prosenttia. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvonnat asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakaspalautteeseen vastanneista asiakkaista yli 95 % koki tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi perheneuvonnassa.

Kirkon viestintä