Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkon perheneuvonnassa ennätysmäärä asiakkaita vuonna 2021

 

Kirkon perheneuvonnan tapaamiset toteutuivat vuonna 2021 videovälitteisesti, kasvotusten ja puhelimitse. Kuvituskuva: Istockphoto

Kirkon perheneuvonta on tarjonnut ammatillista tukea ihmisen erilaisissa kriiseissä koko koronapandemian ajan. Korona-aikana erityisesti vanhemmuuteen liittyvät kysymykset lisääntyivät.

Vuonna 2021 Kirkon perheneuvonnassa kävi enemmän asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden määrä on kasvanut entisestään. Tapaamiset ovat toteutuneet kasvokkain, videovälitteisesti ja puhelimitse.

Koronan vaikutuksia perheneuvontaan on kartoitettu elokuussa 2020 ja 2021 perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä. Vastausten mukaan pitkittynyt pandemia on heijastunut asiakkaiden elämään, ja muuttunut arki näkyy myös asiakkaiden huolissa.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Erityisesti vanhemmuuteen liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet. Myös asiakkaiden taloudellinen huoli sekä lähisuhdeväkivalta näkyvät aiempaa enemmän. Lisäksi kyselyssä nousivat esiin monien asioiden kasaantuminen, yksinäisyyden teemat, mielenterveyden ongelmat sekä yleinen ahdistus ja turhautuminen.

Suurimpana tulosyynä perheneuvontaan ovat edellisvuosien tapaan vuorovaikutusongelmat. Toiseksi eniten tullaan erokysymyksissä ja kolmanneksi eniten erilaisissa psykososiaalisissa kriiseissä.

Asiakkuus ei edellytä kirkon jäsenyyttä

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40, ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää.

”Valtaosaan perheasiain neuvottelukeskuksia pääsevät kaikki asiakkaaksi haluavat. Toki isoissa kasvukeskuksissa tilanne on toinen ja kaikkia halukkaita ei pystytä palvelemaan. Aina kannattaa kuitenkin rohkeasti ottaa yhteyttä”, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen sanoo.

Kaikkiaan Kirkon perheneuvonta tavoitti vuonna 2021 yli 20 700 asiakasta, mikä oli lähes 3900 asiakasta enemmän kuin edellisvuonna.

Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Kirkon viestintä