Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkon perheneuvonnan visiona on tehdä työtä rakkauden puolesta – täysistunto hyväksyi Kirkon perheneuvonnan suuntaviivat vuoteen 2026

 
piirroskuva-jossa-nainen-ja-mies-kääntyneinä-toisistaan-poispäin-taustalla-punainen-sydän

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi istunnossaan 24.6.2022 kirkon perheneuvonnan suuntaviivat Perheneuvonnan ovet auki – kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2026.

Linjausten tarkoituksena on suunnata kirkon perheneuvontatyötä, antaa tukea paikallisten perheasiain neuvottelukeskusten työn suunnitteluun ja seurakuntien päätöksentekoon sekä viestiä perheneuvontatyöstä yhteistyökumppaneille.

Työn tavoitteena on vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Perheneuvonnassa keskitytään erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Visionsa mukaisesti kirkon perheneuvonta tekee työtä rakkauden puolesta. Perheneuvonnan arvoiksi on määritelty usko, toivo ja rakkaus.

KRS Krito 10.-23.6.

Kirkon perheneuvonta tarjoaa linjauksensa mukaisesti perheneuvontaa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kaikenlaisille perheille, pareille ja yksilöille sekä huolehtii, että jokainen asiakas voi kokea perheneuvonnan turvalliseksi ja hänen ainutlaatuisuuttaan kunnioittavaksi.

Perheneuvonta toimii osana paikallista palveluverkostoa ja kohdentaa palvelua erityisesti heille, joille ei ole tarjolla muuta parisuhteen tukea.

Linjausten valmisteluun ovat osallistuneet perheasiain neuvottelukeskusten tiimit, perheneuvonnan kehittämistyöryhmä sekä eri keskuksia edustamaan valitut suuntatyöryhmän jäsenet.

Kirkon viestintä