Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Kirkon palvelukeskuksesta irtisanotaan seitsemän työntekijää

 

Kirkkohallitus toimii Kirkon talossa Helsingin Etelärannassa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) yhteistoimintaneuvottelut päättyivät huhtikuun lopussa. Silloin ilmoitettiin 15 työtehtävän lakkauttamisesta. Tehtävien uudelleenjärjestelyn jälkeen irtisanottavia on enää seitsemän.

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) uudelleenorganisointi on saatu päätökseen. Uudelleenorganisoinnin ansiosta kahdeksan työntekijää on pystytty sijoittamaan uusiin tehtäviin. Seitsemän henkilöä irtisanotaaan. Irtisanomiset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Kipan yt-neuvottelut käynnistyivät huhtikuun alussa, ja niiden arvioitiin alun perin johtavan enintään 15 henkilön irtisanomiseen. Yt-neuvotteluiden päättymisen yhteydessä 26. huhtikuuta Kipa ilmoitti 15 työtehtävän lakkauttamisesta.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Yhteensä asiakkaita on noin 300.

Kipa perustettiin vuonna 2012 ja Kipassa työskentelee tällä hetkellä noin 130 työntekijää. Palvelukeskuksen päätoimipiste on Oulussa, ja Porvoossa on ruotsinkielisiä palveluja tuottava toimipiste.

Viimeiset seurakuntataloudet siirtyivät Kipan asiakkaiksi vuoden vaihteessa 2017 ja viisivuotinen niin kutsuttu siirtymävaihe loppui.

Uuden strategian mukaisesti Kipa keskittyy nykyisten palvelun tuottamiseen tehokkaasti. Tämä tarkoittaa muun muassa talousarviossa pysymistä sekä tähän asti alijäämäisen tuloksen oikaisemista. Kipa tavoittelee noin 800 000 euron suuruisia kustannussäästöjä vuositasolla.