Kirkon mediasäätiön suurin yksittäinen tukisumma myönnettiin Johdantokurssille Raamattuun – lisäksi luonnonsuojelu ja lapsiin liittyvät hankkeet saivat tukea

 
Piirroskuva ihmisistä Raamatun ympärillä.

Johdantokurssin Raamattuun kohderyhmänä ovat Raamattuun uteliaasti suhtautuvat ihmiset. Kurssin sisältö, rakenne, menetelmä ja kieli ovat suunnattu nuorille aikuisille, joilla on mm. hyvät kielelliset valmiudet, mutta vähäinen ymmärrys Raamatun sisällöistä. Kuva: Shutterstock.

Kirkon mediasäätiön kevään suurin tukisumma, 11 000 euroa, myönnettiin käsikirjoitustukena Suomen Pipliaseuran tuottamalle Johdantokurssille Raamattuun.

Suomen Pipliaseuran selvitysten mukaan Raamatun opiskeluun on tarjolla vain vähän ajantasaiseen tutkimustietoon pohjaavaa ja rakentavaa dialogia tukevaa kurssimateriaalia.

Videosisällöt, joihin käsikirjoitustukea myönnettiin, luovat rytmin niin itsenäiseen verkko-opiskeluun kuin kurssimuotoisille opintoryhmille ja takaavat kurssin pedagogisen ja sisällöllisen laadun. Kurssin sisällöt lähtevät liikkeelle kaikille ihmisille yhteisistä peruskysymyksistä. Näitä ovat mm. oikeudenmukaisuus, kärsimys ja toivo. Peruskysymyksen lisäksi kurssilla tarkastellaan myös Raamatun historiallisia kysymyksiä ja taustoja.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Johdantokurssin kohderyhmänä ovat Raamattuun uteliaasti suhtautuvat. Kurssin sisältö, rakenne, menetelmä ja kieli ovat suunnattu nuorille aikuisille, joilla on mm. hyvät kielelliset valmiudet, mutta vähäinen ymmärrys Raamatun sisällöistä. Kurssikokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Luonnonsuojelua ja aiheita lasten ja nuorten maailmasta

Kirkon mediasäätiön kevään hakemusten joukossa korostui luontoon ja luonnonsuojeluun liittyviä hankkeita. Tuensaajien joukossa olivat muun muassa ohjaaja Virpi Suutarin dokumentaarinen elokuva Luonnonsuojelijat. Se on sivistävä ja viihdyttävä elokuva suomalaisen luonnonsuojeluliikkeen suuresta kertomuksesta 1970-luvun lopulta tämän päivän  metsätaisteluihin.

Ella Piesalan Erityiset 2 on komediallinen lastensarja, joka kertoo alakoulun pienluokasta, jolla opiskelee kuusi hyvin erityistä lasta, jotka tunnetaan muilla luokilla häirikköinä ja kiusattuina, mutta täällä joukkiosta muodostuu osiaan suurempi kokonaisuus, jossa ketään ei jätetä yksin. Lastensarja sai tuotantotukea 10 000 euroa.

Saman verran tukea myönnettiin Timo Korhosen dokumentille, Tehtäisiin vaarattomaksi. Se kertoo Vuoden 1918 sisällissodassa mukana olleista lapsista ja heidän jälkeläisistään.

Niin ikään 10 000 euron tuen sai dokumenttifilmi Barn nr 182, tuottajana Pia Andell. Tarina kertoo lapsen kokemuksista kasvattilapsena vuosina 1964–1972, kun hän joutuu muuttamaan Uudellamaalla ja Turun seudulla sukulaisten, lastenkodin ja kasvattikodin välillä ja lopulta kasvaa pappisperheessä Pohjanmaalla.

Kirkon mediasäätiölle saapui kaikkiaan 71 hakemusta, joista tukea myönnettiin 17 hankkeeseen yhteensä 11 500 euroa.

Lista kaikista myönnetyistä tuista löytyy Kirkon mediasäätiön verkkosivuilta.

Kirkon viestintä