Vuoden kristillinen kirja 2022 -kilpailu käynnistynyt – myös tunnettuja yleiskustantajia mukana

 

Aiempina vuosina Vuoden kristillinen kirja -kilpailun esiraadissakin finalistikirjoja seulomassa ollut kirjallisuuskriitikko Jari O. Hiltunen analysoi kilpailun tämän vuoden kärkikuusikon Radio Dein studiossa. Kuva: Lilli Juntunen

Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen Vuoden kristillinen kirja – kilpailu on saanut uutta nostetta. Osallistujien joukossa on myös tunnettuja yleiskustantajia.

Kristilliset Kustantajat Ry:n järjestämä vuosittainen kilpailu on koronavuotta 2020 lukuun ottamatta pidetty jo vuodesta 1994 alkaen. Tänä vuonna kilpailu järjestetään 28. kerran ja se lähestyy 30 vuoden rajapyykkiä.

Kilpailun tarkoitus on nostaa esille teoksia, jotka käsittelevät kristillistä uskoa ja elämänarvoja erityisen tunnustuksen ansaitsevalla tavalla. Se on avoin sekä kaikille kustantajille että omakustanteille.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Esiraati valitsee kaikkien kilpailuun lähetettyjen teosten joukosta kuusi finalistia. Niistä valitsija puolestaan valitsee voittajan. Yleisö pääsee mukaan ”tuomaristoon” äänestämällä kuudesta finalistista suosikkiaan. Eniten ääniä kerännyt saa Yleisöäänestyksen voittaja -tittelin.

Osallistujajoukko laaja ja nimekäs

Haastavan koronatilanteen vuoksi kilpailua ei järjestetty lainkaan vuonna 2020. Vuoden 2021 kilpailuun kustantajat saivat poikkeuksellisesti lähettää sekä vuosina 2020 että 2021 ilmestyneitä kirjoja. Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 54 kirjaa 27 eri kustantajalta. Kustantajien joukossa oli useita suuria yleiskustantajia, jotka eivät ole profiloituneet erityisesti kristillisiksi kustantajiksi. Näidenkin kustantajien valikoimasta löytyi kuitenkin monia kirjoja, mitkä sopivat sisällöltään ja teemaltaan kilpailuun.

Sama suuntaus on jatkunut myös vuoden 2022 kilpailun kohdalla. Jo kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kirjoja ilmoitettiin mukaan nimekkäiltä ja suurilta yleiskustantajilta. Tänäkin vuonna kilpailuun ilmoitetut nimikkeet sopivat kristillisen kirjan sateenvarjon alle, vaikka kustantaja olisikin profiloitunut laajemman julkaisuohjelman edustajaksi.

Kehityssuunta osoittaa sen, että kristillisen kirjan aikakausi ei ole ohi. Monella tunnetulla yleiskustantajallakin on sanansa sanottavanaan myös kristillisiin kirjoihin ja teemoihin liittyen.

Kilpailusta viestitään aiempaa aktiivisemmin ja monikanavaisemmin

Kilpailua hallinnoivan Kristilliset Kustantajat Ry:n hallitus teki keväällä 2022 päätöksen viestiä kilpailusta entistä avoimemmin ja aktiivisemmin. Tavoitteena on saada kilpailulle laajemmin monikanavaista näkyvyyttä.

Kilpailun ympärillä toteutetaan kolmen kuukauden mittainen viikoittainen radio-ohjelma yhteistyössä Radio Dein kanssa. Ohjelma alkaa elokuun puolivälin jälkeen. Kilpailun esiraatilaisia ja finaaliin yltäneitä kirjoja esitellään myös aiempia vuosia perusteellisemmin.

Monikanavaisuus toteutetaan viestimällä aktiivisemmin radiossa, printti- ja verkkolehdissä, yhdistyksen uusiutuvilla verkkosivuilla ja myös sosiaalisen median kanavilla. Kilpailu on esillä Turun kirjamessuilla, jossa julkistetaan kuusi finalistia. Varsinaiset voittajat julkistetaan Helsingin kirjamessuilla. Yhdistyksellä on myös oma messuosasto Helsingin kirjamessuilla.  Jatkosuunnitelmia tulevien vuosien varallekin on jo tehty.

Esiraadin monipuolinen koostumus tuo laajuutta

Kilpailua kohtaan on menneinä vuosina toisinaan esitetty kritiikkiä ja epäilyksiä siitä, että tiettyjä kustantajia suositaan. Joskus on myös epäilty sitä, kykenevätkö esiraadin jäsenet todella arvioimaan, mikä on kristillinen kirja ja erityisesti finaalipaikan ansaitseva tasokas teos.

Vuonna 2021 esiraadin jäsenet äänestivät ensin itsenäisesti, toisistaan tietämättä. Finalistien valinta lyötiin lukkoon yhteisessä valintakokouksessa, jossa keskusteltiin yleisesti kilpailusta ja valittiin tasapisteisiin yltäneiden kirjojan kohdalla finalistit toisen äänestyskierroksen ja keskustelun kautta. Finaaliin yltäneistä kuudesta kirjasta jokainen kirja oli eri kustantajalta. Finalistit edustivat kattavasti hyvin erilaisia kirjallisuuden tyylisuuntia. Mikään yksittäinen kustantaja, kirjallinen tyyli tai kirjoittaja ei ylikorostunut.

Esiraadissa on perinteisesti ollut jäseniä Kristilliset Kustantajat Ry:n hallituksesta, kristillisistä kirjakaupoista, kristillisestä mediasta sekä muita alan eturivin henkilöitä, kuten kirjallisuuskriitikoita ja tänä vuonna myös kirjastojen edustaja. Useilla henkilöillä on alalta kokemusta vuosikymmenien ajalta. Toisaalta nuorempiakin alan harrastajia on saatu mukaan. Esiraati koostuukin kristillisen kirjallisuuden kokeneista ammattilaisista kuin myös tuoreita näkemyksiä omaavista henkilöistä.

Kustantajilla aikaa lähettää kirjoja 5.9.2022 asti

Vuoden 2022 kilpailuun saavat osallistua vuoden 2021 kilpailun jälkeen ilmestyneet kirjat. Kaikki kilpailuun lähetettävät kirjat pyydetään lähettämään mahdollisimman pian niiden ilmestyttyä, kuitenkin viimeistään 5.9.2022 (postileima tältä päivältä).

Lisätietoa yhdistyksen sivuilta https://vuodenkristillinenkirja.fi/finalistit-julkaistu/ sekä kilpailun sihteeriltä: Mirja Sevón, puh. 040 779 6882, mirja.sevon@paiva.fi