Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkon kunniamerkit Riitta Kaivosojalle ja piispa Olav Fykse Tveitille

 

Arkkipiispa Tapio Luoma luovutti 22.8.2022 Mikael Agricolan ristin ylijohtaja Riitta Kaivosojalle ja Pyhän Henrikin ristin Norjan kirkon johtavalle piispalle Olav Fykse Tveitille. Vasemmalla kansliapäällikkö Pekka Huokuna. Kuva: Anneli Vartiainen

Arkkipiispa Tapio Luoma luovutti tänään 22.8.2022 Mikael Agricolan ristin ylijohtaja Riitta Kaivosojalle ja Pyhän Henrikin ristin Norjan kirkon johtavalle piispalle Olav Fykse Tveitille.

Palkintoperusteissa todetaan, että ylijohtajana opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 2004 toiminut Kaivosoja on pitkällä virkaurallaan edistänyt poikkeuksellisella tavalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työtä ja toimintaa sekä ansioitunut suomalaisen kulttuurin kehittäjänä.

“Vaikka evankelis-luterilaisen kirkon lainsäädäntöön ja kirkon kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät kysymykset muodostavat vain pienen osan ministeriön työstä, Kaivosojan johdolla ministeriössä on hahmotettu hienolla tavalla kirkollisten kysymysten laajempi henkinen merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.”

KRS Krito 10.-23.6.

Myös ministeriön ja kirkon hyvää yhteistyötä koronapandemian aikana kiitetään: ”Kun yhteiskunnassa on jouduttu tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja, on evankelis-luterilaista kirkkoa kuultu ja kirkon asiantuntemusta haluttu hyödyntää. Evankelis-luterilainen kirkko on ollut mielellään toteuttamassa ministeriön liikkeelle laittamaa diakoniatyön avustusta ihmisten tukemiseksi kriisin keskellä tai kesätyöseteliavustusta nuorten työmarkkina-aseman parantamiseksi.”

Norjan kirkon johtava piispa Olav Fykse Tveit toimi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) pääsihteerinä vuosina 2010–2020. Tätä ennen Tveit toimi Norjan kirkon ekumeenisten ja kansainvälisten suhteiden neuvoston pääsihteerinä (2002–2009).

Palkintoperusteissa todetaan, että Olav Fykse Tveit on pitkäaikaisen ekumeenisen työnsä ansiosta saavuttanut suurta luottamusta ympäri maailmaa ja antanut merkittävän panoksen kirkon ykseyden ja kirkkojen keskinäisen vuorovaikutuksen rakentumisessa.

Kirkkojen maailmanneuvosto (World Council of Churches) on ekumeenisista järjestöistä kattavin ja merkittävin. Se käsittää yli 110 maassa 350 ortodoksista, anglikaanista, luterilaista, reformoitua, metodistista, baptistista, yhdistynyttä ja yhdistyvää kirkkoa ja kristillistä yhteisöä, jotka edustavat yli 500 miljoonaa kristittyä eli vajaata 25 prosenttia maailman kristityistä.

Kirkon viestintä