Kirkon kasvatuksen barometri 2022: Kirkon kasvatustyö on monimuotoista ja tavoittavaa – mutta osallisuuden toteutumiseksi on edelleen ponnisteltava

 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Teemu Junkkaala

Kirkon kasvatustyö tukee lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, yhdenvertaisuuden toteutumista sekä hengellistä kasvua, osoittaa uusin Kirkon kasvatuksen barometri.

Toista kertaa toteutetusssa barometrissa tarkastellaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista teemoista. Barometriin valitut teemat ovat lasten ja nuorten osallisuus, Raamatun käyttö, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen, kouluikäisten parissa tehtävä työ, yhteistyö koulujen kanssa sekä seurakuntien varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan nykytilanne. Teemat liittyivät myös tutkijoiden omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Barometrin aineisto koottiin Webropol-kyselyllä maaliskuussa 2022. Kyselyyn vastanneita oli 325, mikä on noin 11 prosenttia kaikista kirkon kasvatuksen työntekijöistä. Ensimmäinen Kirkon kasvatuksen barometri toteutettiin keväällä 2020 koronarajoitteiden juuri alettua. Haastavasta toteutusajankohdasta huolimatta barometrin positiivinen ydintulos paljasti, että seurakunnan kasvatuksen työntekijät olivat työstään ylpeitä ja innostuneita. Työn ytimeksi osoittautui kohtaaminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Tämän toisen Kirkon kasvatuksen barometrin tavoitteena oli tutkia seurakuntien kasvatustyössä ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä, kuten lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta sekä kirkon kasvatustyön asemaa lasten ja nuorten hengellisen kasvun tukijana ja yhteiskunnallisen kasvatuksen kumppanina. Samalla barometrin tavoitteena oli tuoda esille kouluikäisten 7–14-vuotiaiden parissa tehtävää työtä, joka monesti jää vähäiselle huomiolle sekä kirkollisessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirkon kasvatuksen tehtävänä puolustaa ja tukea uskonnonvapautta

Barometrin tulokset osoittavat, että seurakuntien kasvatustyö on monimuotoista ja ammattitaitoista toimintaa, joka tavoittaa suuren joukon lapsia, nuoria ja perheitä. Samalla tulokset osoittavat myös kehittämistarpeita ja jännitteitä. Ne haastavat kirkon työntekijöitä, johtajia ja luottamushenkilöitä pohtimaan kristillisen kasvatuksen sisältöä, roolia ja arvostusta osana seurakunnan perustehtävää.

Kirjan otsikko ”Lupa uskoa ja kasvaa” viittaa uskonnonvapauslakiin, joka vuonna 2023 täyttää Suomessa sata vuotta. Kirkon kasvatuksen tehtävänä on puolustaa ja tukea positiivisen uskonnonvapauden toteutumista sekä lasten ja nuorten osallisuutta, jotka kasvavassa määrin uhkaavat jäädä toteutumatta. Osallisuuden toteutumiseksi seurakunnissa on edelleen ponnisteltava. Sen yhteydessä ja rinnalla tarvitaan myös teologista työskentelyä ja yhteistä pohdintaa seurakunnan kasvatustehtävän ytimestä ja tulevaisuudesta.

Hengellisen tehtävän toteuttaminen haastaa työntekijät hankkimaan koulutusta esimerkiksi siihen, millä tavoin Raamattua voisi käyttää innostavasti ja rakentavasti eri ikäryhmien parissa.

Barometritutkimusten tavoite on analysoida nykyisyyttä ja antaa tietoa työn iloista ja haasteista. Samalla se on ilmapuntari, joka pyrkii katsomaan myös tulevaisuuteen. Tutkittu tieto antaa välineitä seurakuntien kasvatustyön kehittämiseen ja laajemminkin seurakunnassa tehtävän työn suuntaamiseen. Lapsissa ja nuorissa on kirkon tulevaisuus.

 

Kirkon viestintä