Kirkon johto päivitti poikkeustilanteen ohjeistuksia

 

Turun Mikaelinkirkon kirkkosali. Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio.

Valtioneuvosto on linjannut, että kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.8.2020 alkaen. Kirkon johdon antaman tiedoksiannon mukaan rajoituksia lievennetään myös kirkon tilaisuuksissa.

Aluehallintovirastojen antaman määräyksen mukaan elokuun alusta asti alle 500 hengen yleisötilaisuudet ovat sallittuja ilman erityisehtoja. Yli 500 hengen yleisötilaisuuksia voi järjestää sisä- ja ulkotiloissa, kunhan niissä noudatetaan THL:n ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Piispat kehottavat seurakuntia noudattamaan näitä määräyksiä.

Vaikka esimerkiksi turvavälit eivät ole enää pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa, piispat suosittelevat, että kaikissa kirkon tilaisuuksissa ja toimituksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Tiedonannossa todetaan, että perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus, eikä seurakunta ole vastuussa yksityistilaisuuksista. Jos kirkollinen toimitus järjestetään kodissa tai muussa yksityistilassa, vastuu ei ole seurakunnalla vaan tilaisuuden järjestäjällä.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiatilanne Suomessa pahenee, aluehallintovirastot arvioivat voimassa olevia päätöksiään uudelleen.