Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkon jäsenmäärä laski 1,2 prosenttia vuonna 2021 – alueelliset erot kirkkoon kuulumisessa suuria

 

Helsingin ja Espoon hiippakunnissa kirkkoon kuulutaan muuta maata vähemmän.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 3 689 998. Tilastokeskuksen ennakkoväkilukuun suhteutettuna kirkon jäsenten osuus väestöstä on noin 66,5 prosenttia.

Vuoden 2020 lopussa kirkon jäsenyys oli 67,7 prosentilla suomalaisista eli laskua vuoden takaiseen määrään on noin 1,2 prosenttiyksikköä.

Alueelliset erot kirkkoon kuuluvuudessa ovat lisääntyneet. Korkeinta kirkkoon kuuluvuus oli viime vuonna Porvoon hiippakunnassa, jossa 75,8 prosenttia väestöstä kuului kirkkoon. Myös Oulun, Lapuan, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa kirkon jäsenten osuus oli yli 70 prosenttia.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Sen sijaan Helsingin hiippakunnassa kirkkoon kuului vain 51,4 prosenttia väestöstä. Espoon hiippakunnassa jäsenyys oli noin 60 prosentilla alueen väkiluvusta, Turussa ja Tampereella osuudet olivat hivenen alle 70 prosenttia.

Jäsenmäärän muutokset

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärän muutoksiin vaikuttavat kirkkoon liittyneiden, kirkon jäsenyydestä eronneiden, alle 1-vuotiaiden kastettujen sekä vuoden aikana kuolleiden määrät. Kirkkoon liittyneiksi tilastoidaan myös ne alle 1-vuotiaina kastetut, jotka on ehditty merkitä väestökirjanpitoon ennen kastetoimitusta.

Kirkosta erosi 55 848 henkeä, kun vuotta aiemmin luku oli noin 48 100. Kirkon jäseneksi kastettuja, alle 1-vuotiaita lapsia oli 26 720. Kastettujen määrään vaikuttaa syntyvyys. Vuoden 2020 aikana luku oli noin 24 900. Kuolleiden määrä oli 46 522.

Kirkkoon liittyneiden määrä oli 20 422. Luku sisältää kuitenkin poikkeuksellisen paljon alle 1-vuotiaita, jotka on ensin liitetty väestörekisteriin ja vasta sitten kastettu. Liittyneiden määrässä ei siten ole tapahtunut suurta muutosta suhteessa aikaisempaan.

Kirkon viestintä