Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Kirkon ja Suomen Partiolaisten yhteistyö jatkuu

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi yhteistyösopimus astui voimaan 23.1.2021. Arkkipiispa Tapio Luoma ja Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero tapasivat sopimuksen allekirjoittamisen merkeissä koronaturvallisesti ulkona. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilainen kirkon ja Suomen Partiolaisten uusi yhteistyösopimus astui voimaan 23.1.2021.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:llä ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on pitkä yhteinen historia. Suomen Partiolaisten peruskirja uudistettiin marraskuussa 2020, ja sen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin vastaamaan uutta peruskirjaa.

Partion peruskirjan mukaan partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Kasvatustavoitteiden mukaisesti partiolainen muun muassa rakentaa katsomuksellista identiteettiään, etsii elämän totuutta, tutkii hengellisyyttään ja elää sitä todeksi. Partiolainen kunnioittaa toisen pyhää.

Fida Neliöb. vkot 49-50. MJa

Partiokasvatuksen päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Positiivinen uskonnonvapaus kunnioittaa erilaisia katsomuksia

”On tärkeää, että partion katsomuskasvatuksessa huomioidaan, positiivisen uskonnonvapauden mukaisesti, eri tavoin uskovat partiolaiset heidän katsomustaan kunnioittaen. Uskonnolliset yhteisöt ovat asiantuntijoita katsomuskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä ja siksi partiolle tärkeitä kumppaneita. Yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa on ollut toimivaa, ja uutta yhteistyösopimusta on hiottu viime vuoden aikana hyvässä yhteishengessä paikallisen tason yhteistyö seurakuntien ja lippukuntien välillä mielessä pitäen”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero toteaa.

Myös joulukuussa sopimuksesta lausunut piispainkokous piti arvokkaana, että partiotoimintaan voi osallistua lapsia ja nuoria riippumatta heidän uskonnollisista yhteisöistään tai katsomuksistaan.

”Pidän piispainkokouksen tavoin hyvänä, että sopimuksessa korostetaan positiivista uskonnonvapautta ja että Suomen Partiolaiset sitoutuu tarjoamaan jäsenilleen heidän katsomuksensa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta. On tärkeää, että partiotoiminta tukee kristittyjen partiolaisten hengellistä kasvua ja heidän kristillisen katsomuksensa vahvistumista samalla, kun se avaa mahdollisuuden dialogiin toisin uskovien kanssa,” arkkipiispa Tapio Luoma sanoo.

Suomen Partiolaiset ja kirkkohallitus ovat yhteistyössä päivittäneet myös seurakuntien ja lippukuntien taustayhteistyösopimusmallin. Noin 80 prosentilla lippukunnista taustayhteisönä on evankelis-luterilainen seurakunta, ja siksi on tärkeää, että paikallisella tasolla sovitaan avoimesti, miten yhteistyötä tehdään, ja miten taustayhteisö näkyy toiminnassa. Yhteistyöstä on tärkeä kertoa avoimesti toimintaan osallistuville ja huomioida katsomusten moninaisuus toiminnassa. Partiotoiminta on kaikille avointa.

Uuden pohjan voi ottaa käyttöön, kun sopimusta muutenkin päivitetään. Taustayhteistyösopimuksen malli löytyy partion ja kirkon nettisivuilta.