Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirkon hallitusohjelmatavoitteiden keskeisenä teemana yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistaminen

 
kaksi-nuorta-ihmistä-pyöräilee-hiekkatiellä-kohti-valoa.

Kirkon hallitusohjelmatavoite-esityksen kärkiteemoina ovat muun muassa yhteiskuntarauhan vahvistaminen eriarvoisuutta vähentämällä ja tulevaisuususkon vahvistaminen nuorten hyvinvointiin satsaamalla. Kuvituskuva: Pixabay

Kirkkohallitus hyväksyi sisällöllisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2023–2027.

Hallitusohjelmatavoite-esityksen kantavana teemana on yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistaminen. Kirkko haluaa olla rakentamassa turvaa, toivoa ja luottamusta ihmisten arkeen.

Tavoitteiden kärkiteemoja ovat yhteiskuntarauhan vahvistaminen eriarvoisuutta vähentämällä, tulevaisuususkon vahvistaminen nuorten hyvinvointiin satsaamalla, tasapainoinen aluekehitys, uskonnonvapaus ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen uskontolukutaitoa vahvistamalla, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden edistäminen kehitysyhteistyömäärärahoja nostamalla sekä ilmastokestävän elämäntavan edistäminen.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Sisällöllisesti hyväksytyt hallitusohjelmatavoitteet ovat tiedotteen liitteenä. Toimitettu versio julkaistaan myöhemmin evl.fi-sivustolla.

Kirkon hallitusohjelmatavoite-esitys on laadittu kirkkohallituksen asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen piispoja ja kirkkohallituksen täysistunnon jäseniä valmistelun aikana kuullen. Seuraavat eduskuntavaalit käydään 2. huhtikuuta 2023. Vaalien jälkeen asetetaan uusi hallitus, joka laatii hallitusneuvotteluissa uuden hallitusohjelman hallituskaudelle 2023–2027.

Kirkon viestinä