Kirkon evankelioimistoimintaa halutaan vahvistaa

 
Pekka Simojoki kirkolliskokouksessa.

Kirkolliskokouksessa 8.–12.11.2021 käsitellään Pekka Simojoen tekemä aloite evankelioimistoiminnan vahvistamiseksi kirkossa. Aloitteen on allekirjoittanut yli 30 kirkolliskokousedustajaa. Kuva kirkolliskokouksesta vuodelta 2015, Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio.

Kirkolliskokouksessa tulee ensi viikolla käsittelyyn aloite evankelioimistoiminnan vahvistamiseksi kirkossa. Aloitteen tekijä, muusikko Pekka Simojoki on saanut tuekseen yli 30 muuta kirkolliskokousedustajaa.

Aloitteessa pyydetään piispainkokousta laatimaan kiireellisesti käytännön toimintaperiaatteet seurakuntien evankelioimistoimintaa varten ja viestittämään ne hiippakuntien kautta kirkon kasvun vahvistamiseksi. Piispainkokousta pyydetään lisäksi kehottamaan hiippakuntia järjestämään kirkkoherroille kokoukset evankelioimistoiminnasta ja seurakuntia laatimaan säännöllisesti päivitettävän evankelioimistoiminnan suunnitelman.

Edelleen pyydetään selvitykset siitä, paljonko seurakunnat kohdentavat varoja evankelioimistoimintaan suhteessa muuhun toimintaan sekä siitä, miten evankelioimisen opettaminen liitetään kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutukseen.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

”Evankelioiva seurakunta on lähetystyötä tekevä seurakunta”

Aloite korostaa kristillisen kirkon missionaarisutta, jonka olennainen osa on evankelioimistoiminta. Se kuuluu jokaisen seurakunnan olemukseen, ei erillisenä työmuotona.

– Lähdin mukaan aloitteen laadintaan, koska jaan Simojoen Pekan huolen, kertoo Medialähetys Sanansaattajien toiminnanjohtaja Arto Antturi.

– Liian harvoin kirkolliskokous osoittaa kantavansa huolta evankeliumin levittämisestä, vaikka se on kirkon ehdoton perustehtävä. Odotan innostunutta keskustelua ja laajaa tukea aloitteelle. Näen suoran yhteyden kirkon evankelioimisnäyn ja lähetysnäyn välillä. Evankelioiva seurakunta on lähetystyötä tekevä seurakunta, Arto Antturi sanoo.

Aloitteen perusteluissa kannetaan huolta evankelioimistoiminnan suurista puutteista luterilaisessa kirkossa. Uskonnon lukutaito on heikentynyt voimakkaasti, mihin seurakuntien aktiivinen evankelioimistoiminta toisi merkittävän parannuksen. Asiaa ei ole tuotu esille kirkon nelivuotiskertomuksessa. Kuitenkin evankelioimisen teologiasta ja toimintamuodoista on Suomessa ja kansainvälisesti laadittu monia selvityksiä. Niiden täytäntöönpano vain puuttuu.

”Evankelioimistoiminnan käytäntöön saattaminen ja tehokas toteuttaminen koko kirkon ja kaikkien seurakuntien tasolla vaativat nyt aktiivisia toimenpiteitä”, aloitteessa todetaan.

Kirkolliskokous kokoontuu 8.–12.11.2021 Turun kristillisellä opistolla.

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa