Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkon eläkerahasto sijoittaa vastuullisesti

 

Kirkon kuvapankki/kirkkohallitus

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisen sijoittamisen avulla eläkerahasto varmistaa sijoituksilleen hyvän tuoton sekä sijoitusriskien tehokkaan hallinnan.

Eläkerahasto ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Eläkerahaston kaikki osake- ja korkopuolen varainhoitajat ovat allekirjoittaneet PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tämä tarkoittaa, että kaikki varainhoitajat ovat sitoutuneet huomiomaan ESG-näkökohdat sijoitusprosessissaan ja kehittämään vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään. PRI-allekirjoittajana kirkon eläkerahasto on tehnyt vastaavanlaisen sitoumuksen ja raportoi toimintansa edistymisestä vuosittain PRI:lle. Eläkerahaston vastuullinen sijoitustoiminta saa PRI:n vertailussa erinomaisen arvion varainhoitajien arviointi-, valinta- ja seurantaprosessista.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Vuoden 2016 keskeisin vastuullisen sijoittamisen teema oli ilmastonmuutos. Eläkerahaston uusi ilmastonmuutosstrategia hyväksyttiin johtokunnassa 19. joulukuuta. Uudessa ilmastonmuutosstrategiassa eläkerahaston tavoite on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. Eläkerahasto käyttää useita eri ilmastonmuutostyökaluja sijoitustensa hiilijalanjäljen vähentämiseksi.

Kirkon eläkerahasto vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Eläkkeet rahoitetaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla.

Tuottotavoitteet ylittyivät

Kirkon eläkerahastolle vuosi 2016 oli tuotoltaan erittäin hyvä, sillä eläkerahaston sijoitusten tuotto oli jopa 7,9 prosenttia. Tuotto ylittää sijoitussuunnitelmassa asetetun kuuden prosentin tuottotavoitteen. Kirkon eläkerahaston tuotto oli erittäin hyvä verrattuna muihin eläketoimijoihin. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2016 päättyessä 1,4 miljardia euroa.

Eläkerahaston pitkän aikavälin nettotuotto (1991–2016) pysyi edelleen hyvänä, ollen vuoden lopussa 8,1 prosenttia. Osakesijoitukset tuottivat 10,2 prosenttia, korkosijoitusten tuotto oli 6,5 prosenttia ja muut sijoitukset tuottivat 6,5 prosenttia.