Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Kirkollisten toimitusten rukouksia uudistetaan

 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Teemu Junkkaala

Piispainkokous keskusteli jatkotyöskentelyä varten kirkollisten toimitusten (kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen) uusista rukouksista, joita Kirkkohallituksen vetämässä työryhmässä on valmisteltu.

Tällä hetkellä Kirkkokäsikirjan toimitusten rukouksissa on useita vaihtoehtoja, mutta niitä on pidetty osin riittämättöminä. Papistolta tulleiden palautteiden perusteella kirkollisten toimitusten kieli on liian kaukana tämän päivän ihmisten käyttämästä kielestä, jolloin usko ja elämä eivät kohtaa.

Keskustelun aikana piispainkokous tarkensi prosessia, jolla uutta rukousmateriaalia työstetään eteenpäin. Piispa Jari Jolkkonen esitettiin nimettäväksi mukaan rukouksia valmistelevaan työryhmään. Toiminnallisen osaston johtajan nimeämässä työryhmässä muina jäseninä ovat kirjailija Anna-Mari Kaskinen, pastori Pirjo Kantala, kehitysvammaistyön pappi Pertti Arola, pastori Timo Viitanen, kappalainen Maria Siekkinen sekä asiantuntijajäseninä piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala ja johtava asiantuntija Terhi Paananen.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Muokkausten jälkeen piispainkokous antaa lausunnon esirukouksista ja hyväksyy ne sisällöllisesti julkaisemista varten. Esirukoukset ovat toimituksissa aineistoa, jota pappi voi muokata muuta aineistoa vapaammin.

Kirkollisten toimitusten uusista niin kutsutuista kollehtarukouksista työryhmä voi valmistella piispainkokoukselle erillisen esityksen. Kollehtarukoukset ilmaisevat kirkon yhteistä uskoa. Ne ovat kirkkokäsikirjan aineistoa, ja siksi niiden hyväksyminen kuuluu kirkolliskokoukselle.

Kirkon viestintä