Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Kirkolliskokous valitsi kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet ja vahvisti Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen

 

Tapio Seppälä on yksi kirkkohallituksen täysistuntoon valituista. Kuva: Matti Korhonen

Kirkkohallituksen täysistunto sai kolme uutta jäsentä. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyy muun muassa kirkolliskokoukselle tehtävät kirkkohallituksen esitykset. Kirkon keskusrahaston tilikauden 2011 tulos on 0,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 miljoonaa euroa.

Kirkolliskokous valitsi kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäseniksi toimikaudeksi 1.6.2012-31.5.2016 toimittaja Marjaana Perttulan Turun arkkihiippakunnasta, apulaisylilääkäri Riitta Alajan Tampereen hiippakunnasta, sosiaalineuvos Esa Koukkarin Oulun hiippakunnasta, seurakuntaneuvos Risto Rasimuksen Mikkelin hiippakunnasta, hallintoylilääkäri Åsa A. Westerlundin Porvoon hiippakunnasta, JHTT-tilintarkastaja Veikko Väisäsen Kuopion hiippakunnasta, agrologi Johannes Leppäsen Lapuan hiippakunnasta, hallintopäällikkö Sami Ojalan Helsingin hiippakunnasta ja varatuomari Outi Nokso-Koiviston Espoon hiippakunnasta. Pappisjäseniksi valittiin lääninrovasti Tapio Seppälä Turun arkkihiippakunnasta ja kirkkoherra Eija Nivala Oulun hiippakunnasta. Täysistunnon uusia hiippakuntajäseniä ovat Alaja, Ojala ja Westerlund. Täysistunto kokoontuu kerran kuussa Kirkkohallituksen tiloissa Helsingissä.

Kirkolliskokous merkitsi tiedoksi kertomuksen Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011 sekä Kirkon keskusrahaston tasekirjan 31.12.2011 ja tilintarkastuskertomuksen.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Kirkolliskokous vahvisti Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja hyväksyi Kirkkohallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tulos on 0,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 miljoonaa euroa.

Kirkkohallituksessa on käynnissä kehityshankkeita, joilla seurakuntia tuetaan. Hankkeita ovat Meidän kirkko 2015 -strategian toteuttamiseen liittyvät projektit, seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen, Hengellinen elämä verkossa -hanke, Kirkon uusi jäsentietojärjestelmä (KITKE-hanke) ja Kirkon palvelukeskus (KIPA).